placeholder image to represent content

AP9 3Q - Quiz 2

Quiz by Angelica Mae Cuacoyes

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ang Gross National Product ay kilala rin bilang ______________.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q2
  Tama o Mali: Ang kita ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa bansa ay kabilang sa Gross Domestic Product o GDP.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q3
  Tama o Mali: Ang GNP at GDP ay tinutuos at kinukuha tuwing tatlong taon.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q4
  Sa paraan ng pagkuha ng Real GNP, kailangan munang makuha at malaman ang value ng ___________.
  GNP previous year
  GNP Deflator
  Populasyon
  GNP present year
  30s
 • Q5
  Ano ang pormula sa pagkuha ng GNP gamit ang Final Expenditure Approach?
  GNP = G + P + K + X – M + NFIFA + SD
  GNP = GDP - NFIFA
  GNP = NI + IT + DA
  30s
 • Q6
  Ano ang pormulo sa pagkuha ng GNP gamit ang Industrial Origin Approach?
  GNP = GDP - NFIFA
  GNP = NI + IT + DA
  GNP = G + P + K + X– M + NFIFA + SD
  30s
 • Q7
  Sa Final Expenditure Approach, ito ang kita ng mga Pilipino sa ibang bansa matapos bawasin sa kita ng mga dayuhan sa loob ng bansa.
  NFIFA
  X-M
  SD
  P
  30s
 • Q8
  Ito ang mga hindi tugmang pagkuwento sa GNP na maaaring sobra at kulang at hindi malaman kung saan ibibilang ang kalkulasyon.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q9
  Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q10
  Ito ay dahilan ng implasyon kung saan ang presyo ay hinihila pataas dahil sa sobrang demand.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q11
  Ang piskal o fiscal ay hango sa salitang Latin na Fisc na nangangahulugang ______________.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q12
  Ito ay tumutukoy sa pamamalakad ng pamahalaan sa paggamit ng pera ng bayan para sa kapakinabangan ng bansa.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q13
  Dito inilalahad ang mga pagkakagastusan at inaaasahang kita sa takdang panahon.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q14
  Ito ang ahensya ng pamahalaan na gumagawa ng Pambansang Badyet.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q15
  Ang badyet na ito ay inilalaan ng pamahalaan upang maisakatuparan ang tungkulin nitong pangalagaan ang ekonomiya ng bansa.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s

Teachers give this quiz to your class