placeholder image to represent content

APD MP5 UF1

Quiz by MARTA LACALLE GARRIDO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  La piràmide de Maslow distingeix les necessitats humanes en

  Físiques, de seguretat, de pertinença, d'estima i d'autorealització.

  Moure's, descansar i seleccionar la vestiment adequada.

  Respirar, menjar, eliminar esfínters, moure's, descansar i seleccionar la vestiment adequada.

  Físiques, de seguretat, d'estima i d'autorealització.

  30s
 • Q2

  Els models que s'utilitzen per a determinar si una persona està sana són:

  El de Lawton i Brody

  El de Gordon i Henderson

  El de Skinner i Pavlov

  El de Maslow i Kalish

  30s
 • Q3

  La resposta dels òrgans dels sentits davant un estímul és una...

  percepció

  opinió

  emoció

  sensació

  30s
 • Q4

  Quna focalitzem la percepció en un estímul parlem de...

  opinió

  emoció

  atenció

  percepció

  30s
 • Q5

  Un estímul serà percebut amb més facilitat si és...

  més imprevist

  més previst

  apareix en moments de gana, son i fatiga

  menys intens

  30s
 • Q6

  Estic estudiant per a un examen. Utilitzo...

  la memòria a curt termini

  la memòria immediata

  la memòria a llarg termini

  la memòria de treball

  30s
 • Q7

  Consulto un telèfon a la fitxa de l'usuari i truco a casa seva. Utilitzo...

  la memòria a curt termini

  la memòria auditiva

  la memòria sensorial

  la memòria a llarg termini

  30s
 • Q8

  Quan a una persona li fan el test de Lobo, li pregunten on està per avaluar...

  la seva orientació espacial

  la seva creativitat

  la seva orientació temporal 

  la seva capacitat de raonament

  30s
 • Q9

  Per a resoldre un enigma, utilitzo ...

  La creativitat i el pensament divergent

  El raonament i el pensament convergent

  El raonament i el pensament divergent

  La creativitat i el pensament convergent 

  30s
 • Q10

  Si vull dissenyar un emblema per el meu grup excursionista utilitzaré...

  El raonament i el pensament convergent

  El raonament i el pensament divergent

  La creativitat i el pensament convergent 

  La creativitat i el pensament divergent

  30s
 • Q11

  He escoltat un petard i m'he espantat. He experimentat...

  un afecte

  un sentiment

  una emoció

  un rebuig

  30s
 • Q12

  La festa de Sant Joan em genera engoixa. He experimentat...

  un afecte

  un sentiment

  un rebuig

  una emoció

  30s
 • Q13

  Una persona que pot executar les AVDs és...

  autònoma

  algú amb autodeterminació

  dependent

  independent

  30s
 • Q14

  Una persona que pot prendre decisions per sí mateixa és...

  algú amb autodeterminació

  independent

  autònoma

  dependent

  30s
 • Q15

  Una persona independent i amb autodeterminació és...

  algú amb autodeterminació

  dependent

  autònoma

  independent

  30s

Teachers give this quiz to your class