placeholder image to represent content

APK QUİZ 4

Quiz by B.ANIL ÖKSÜZOĞLU

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  ‘’Kuyu boşluğu zemini üzerinde madde 5.2.5.6.1’e göre kabin en alt konumunda olduğunda sığınma alanı boyutları aşağıdakiler gibi olmalıdır.’’ Aşağıda belirtilen boyutlardan hangisi yanlıştır?
  0.5 – 0.6 – 0.8
  0.4 – 0.5 – 2
  0.7 – 1 – 0.5
  0.5 – 0.7 – 1
  60s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Karşı ağırlık ile kabin arasında en az kaç mm mesafe olmalıdır.?
  45
  55
  50
  40
  60s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Taşınabilir merdivenin azami ağırlığı, durak eşiğinden bunun kolayca ve güvenli bulunması ve taşınmasına müsaade etmek için azami kaç kg olmalıdır
  15
  20
  5
  10
  60s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Makine dairesiz (81 - 20) asansölerde kabin kapısı üst tertibatı/ kapı tahriki üzerindeki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
  50 x 60 cm
  50 x 70 cm
  50 x 100 cm
  60 x 80 cm
  60s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Asansör yönetmenliğinin(2014/33/AB) EK-I’inde asansörlerin hangi kısmından bahsetmektedir?
  ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ LİSTESİ
  TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ
  ASANSÖRLERİN SON MUAYENESİ
  ASANSÖRLERİN VE ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ AB TİP İNCELEMESİ (MODÜL B)
  60s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Makinaların bakımlarının ve muayenelerinin kabinin veya karşı ağırlığın/dengeleme ağırlığının hareket yolu üzerindeki bir platform üzerinden yapılmasının gerektiği yerlerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
  Kapalı durumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 0,20 m x 0,20 m’lik alanında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü taşıyabilmelidir.
  Kapalı durumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 0,50 m x 0,50 m’lik alanında her biri 300 N olarak hesap edilen üç kişinin yükünü taşıyabilmelidir.
  Kapalı durumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 0,50 m x 0,50 m’lik alanında her biri 300 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü taşıyabilmelidir.
  Kapalı durumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 0,50 m x 0,50 m’lik alanında her biri 300 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü taşıyabilmelidir.
  60s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binadaki/yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda Ne kadar sürede bir eğitim verir?
  Ayda en az bir defa
  İki yılda en az bir defa
  Altı ayda bir
  Yılda en az bir defa
  60s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Mevcut binalardaki engelli kullanımına uygun asansörlerin kapı serbest giriş açıklığı en az kaç mm olmalıdır?
  1100 mm
  800 mm
  900 mm
  1000 mm
  60s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Asansör seyir mesafesinin kaç metreyi aşması durumunda, kabin içi ile makine dairesi arasında acil durum kaynağından beslenen bir interkom sistemi veya benzeri tesis edilmelidir?
  51,5 m
  27 m
  33 m
  30 m
  60s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ortadan açılan kapılı asansörlerde, kabin kumanda paneli kabine girerken hangi tarafta yer almalıdır?
  Herhangi bir köşede
  Sol
  Sağ
  Ortada
  60s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Kabin tam kapalı tampon üzerine otururken kabin etek sacının zemine olan mesafesi en az kaç m olmalıdır?
  0,1 m
  0,01 m
  0,5 m
  0,05 m
  60s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Kuyu dibi kontrolüne başlamadan önce ne yapılmalı ? I)En alt durak kapısının fiş priz ve çift emniyetinde kısa devre olup olmadığı kontrol edilmeli II)Kuyu dibine iniş merdiveninin varlığı kontrol edilmeli III)Kuyu dibi acil durdurma tertibatının varlığı kontrol edilmeli
  I ve II
  Yalnız III
  Yalnız I
  Hepsi
  60s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan yapılar hangi tür yapı sınıfına girer?
  Çok Yüksek Yapı
  Yüksek Yapı
  Harici Yapı
  Alçak Yapı
  60s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Aşağıdakilerden hangisi donanımın tesis edilmesi için kabinin, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı (v); hidrolik tahrikli asansörler için yanlış olarak belirtilmiştir?
  Vd: Aşağı yönlü beyan hızı (m/s)
  Vs : Beyan hızları Aşağı ve Yukarı beyan hızı değerlerinden büyük olanının değeri (m/s)
  Vt : Yüksek Beyan Hızı (m/s)
  Vm: Yukarı Yönlü Beyan Hızı (m/s)
  60s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Asansörlerin, Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğunu belirten belgeye ne denir?
  Modül G
  Modül H1
  Modül E
  Modül B
  60s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Aşağıdaki kurumlardan hangisi veya hangileri Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin usul ve esaslarını belirleyen komisyonda temsil edilebilir? I) Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü II) Türk Standardları Enstitüsü III) TMMOB Makina Mühendisleri Odası IV) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası V) Türkiye Belediyeler Birliği VI) Vilayetler Birliği
  II, III, IV ve V
  Hepsi
  I ve II
  II, III ve IV
  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class