placeholder image to represent content

ARALIN 13- QUIZALIZE

Quiz by Niña Jarme

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Dito nakasulat ang iyong unang pagbati, maaaring pangalan ng sinulatan kung pormal na pagsulat o mga salitang pagbati.

  BATINGPANGWAKAS

  KATAWAN NG LIHAM

  PAMUHATAN

  BATINGPANIMULA

  30s
 • Q2

  Nakalagay rito ang pangalan at pirma ng sumulat.

  PATUNGUHAN

  LAGDA

  KATAWAN NG LIHAM

  PAMUHATAN

  30s
 • Q3

  Nakasulat dito ang panapos na salita, maaaring gamitin ang “gumagalang” o “nagmamahal”.

  KATAWAN NG LIHAM

  LAGDA

  BATING PANGWAKAS

  BATING PANIMULA

  30s
 • Q4

  Nilalaman nito ang mensahe na nais mong iparating sa taong nais mong sulatan.

  PATUNGUHAN

  KATAWAN NG LIHAM

  BATING PANIMULA

  LAGDA

  30s
 • Q5

  Dito nakalagay ang tirahan o saan nagmula ang sulat gayundin ang araw kung kailan ito naisulat

  PATUNGUHAN

  BATING PAGWAKAS

  BATING PANIMULA

  PAMUHATAN

  30s
 • Q6

  Dito nakalagay ang pangalan at tirahan o tanggapan ng sinusulatan

  KATAWAN NG LIHAM

  PAMUHATAN

  BATING PANIMULA

  PATUNGUHAN

  30s

Teachers give this quiz to your class