placeholder image to represent content

Aralin 6: Pag-abot sa Sariling mga Pangarap at Mithiin

Quiz by Richelle C. Bocboc

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. Mas malala pa sa pagiging bulag ang may paningin, ngunit walang tinatanaw na kinabukasan." Ano ang higit na malapit na pakahulugan sa pahayag ni Helen Keller?
  mahirap maging isang bulag
  hindi mabuti ang walang pangarap
  hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay
  ang kawalan ng pangarap ay mas masahol pa sa kawalan ng paningin
  30s
 • Q2
  2. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa panaginip.
  ang panaginip ay nagaganap lamang sa isip habang tulog ang tao.
  wala sa nabanggit
  ang panaginip ay nagaganap kapag ikaw ay gising
  ang panaginip ay hindi nagtatapos
  30s
 • Q3
  3. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa pantasya?
  ang pantasya ay panaginip ng isang taong gising
  Ang pantasya ay bunga lamang ng malikhaing pag-iisip
  isang bagay, sitwasyon , o pangyayari na may posibilidad na matupad.
  30s
 • Q4
  4. Ano ang kahulugan ng bokasyon?
  Ito ay tumutukoy sa mga gawaing nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod.
  ito ay tinatawag ding goal
  ito ay kalagayan o gawain na naaayon sa plano ng Diyos para sa atin.
  30s
 • Q5
  5. Ano ang tawag sa tunguhin na iyong nais marating sa hinaharap?
  pangarap
  pantasya
  panaginip
  mithiin
  30s
 • Q6
  6. Ano ang dalawang uri ng mithiin ayon sa hangganan ng pagkamit nito?
  pangmatagalan at panghabambuhay na mithiin
  pangmadalian at panghabambuhay na mithiin
  pangmatagalan at pangmadaliang mithiin
  30s
 • Q7
  7. Alin sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng pangmatagalang mithiin?
  makapasa sa final exam
  makatapos ng pag-aaral
  maging first honor sa klase
  maging pangulo ng student council
  30s
 • Q8
  8. Ano ang kahalagahan ng pagtatakda ng kakailanganing mithiin o enabling goals?
  napabilis ng mga ito ang pagkamit sa itinakdang mithiin
  wala sa nabanggit
  nakatutulong ang mga ito sa pagkamit ng pangmatagalang mithiin
  nagbibigay-inspirasyon ang mga ito sa pagkamit ng pangmatagalang mithiin
  30s
 • Q9
  9. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa mga hakbang tungo sa pagkamit ng mithiin?
  Isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong mithiin
  i-post sa social Media ang iyong itinakdang mithiin
  sabihin ang itinakdang mithiin sa iyong mga magulang
  Ipaubaya sa Diyos ang iyong mga itinakdang mithiin
  30s
 • Q10
  10. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga pamantayan sa pagbuo ng isang mahusay na mithiin?
  ang mahusay na mithiin ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tiyak na hakbang o pagkilos na gagawin.
  ang mahusay na mithiin ay maraming balakid o hadlang na matutukoy sa pagkamit nito.
  ang mahusay na mithiin ay makatotohanan o posibleng maabot ngunit nananatili pa ring mapanghamon.
  ang mahusay na mithiin ay nasusukat sa paglipas ng panahon at natutukoy kung kailan ito nakamit
  30s

Teachers give this quiz to your class