placeholder image to represent content

ARALIN PANLIPUNAN 4 Q1 TERM 1

Quiz by Teacher Flo

Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  TAMA o MALI. Piliin ang TAMA kung wasto ang ipinapahiwatig na mga salita na may salaungguhit na nasa ibaba at MALI kung ito ay di-wasto.

  Ang Pilipinas ay may 6 na elemnto ng estado.

  TAMA

  MALI

  300s
 • Q2

  TAMA o MALI. Piliin ang TAMA kung wasto ang ipinapahiwatig na mga salita na may salaungguhit na nasa ibaba at MALI kung ito ay di-wasto.

  Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo.

  TAMA

  MALI

  300s
 • Q3

  TAMA o MALI. Piliin ang TAMA kung wasto ang ipinapahiwatig na mga salita na may salaungguhit na nasa ibaba at MALI kung ito ay di-wasto.

  Walang naninirahang mga mamamaya sa lupain ng Pilipinas.

  MALI

  TAMA

  300s
 • Q4

  TAMA o MALI. Piliin ang TAMA kung wasto ang ipinapahiwatig na mga salita na may salaungguhit na nasa ibaba at MALI kung ito ay di-wasto.

  Ang Pilipinas ay isang bansa.

  TAMA

  MALI

  300s
 • Q5

  TAMA o MALI. Piliin ang TAMA kung wasto ang ipinapahiwatig na mga salita na may salaungguhit na nasa ibaba at MALI kung ito ay di-wasto.

  Pinamumunuan ang Pilipinas ng isang pamahalaan.

  MALI

  TAMA

  300s
 • Q6

  PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Ang Pilipinas ay isang ____________.

  paaralan

  bansa

  probinsya

  300s
 • Q7

  PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Ilang elemento ng estado ang taglay ng Pilipinas?

  Anim

  Apat

  Sampu

  300s
 • Q8

  PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Ang mga __________________ ang pangunahing elemento ng isang estado.  Sila rin ang bumubuo sa lakas-paggawa na nagsusulong sa kaunlaran ng estado.

  bansa

  mamamayan

  teritoryo

  300s
 • Q9

  PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Ang _______________ ay binubuo ng pangkat ng tao na may kapangyarihang pamunuan ang bansa.

  soberanya

  pamahalaan

  bansa

  300s
 • Q10

  PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Ang _________________ ay tumutukoy sa mga katubigan, kalupaan, at himapapawirin na saklaw ng kapangyarihan ng isang bansa.

  mamamayan

  teritoryo

  soberanya

  300s
 • Q11

  PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Ayon sa Philippine Statistic Authority nasa ________________ ang bilang ng tao sa Pilipinas.

  450,000,000

  100,000,000,000

  92,340,000

  300s
 • Q12

  TUKUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA LARAWAN. PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Question Image

  pamahalaan

  mamamayan

  teritoryo

  soberanya

  300s
 • Q13

  TUKUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA LARAWAN. PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Question Image

  teritoryo

  pamahalaan

  mamamayan

  soberanya

  300s
 • Q14

  TUKUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA LARAWAN. PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Question Image

  mamamayan

  teritoryo

  soberanya

  pamahalaan

  300s
 • Q15

  TUKUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA LARAWAN. PILIIN ANG TAMANG SAGOT.

  Question Image

  pamahalaan

  mamamayan

  soberanya

  teritoryo

  300s

Teachers give this quiz to your class