Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Siya ang ilaw ng tahanan. Nag-aalaga sa mga anak, nagluluto, at gumagabay sa buong pamilya. Sino siya?
  Nanay
  Tatay
  Kuya
  Ate
  30s
 • Q2
  Ang pamilya ang bumubuo sa pamayanan. Ito ay binubuo ng:
  Pinsan
  Tiyo at Tiya
  Mga Apo
  Ama:Ina:Anak
  30s
 • Q3
  Si Fiona ay nag-iisang anak. Siya ay nabibilang sa maliit na pamilya. Kaya bang ibigay ng kanyang mga magulang ang kanyang mga pangangailangan?
  Strongly Agree|200:Agree|100:Neutral|50:Disagree|25
  30s
 • Q4
  Sino ang kasapi ng pamilya ang nasa larawan? Siya ang haligi ng tahanan.
  Question Image
  Ate
  Kuya
  Nanay o Ina
  Tatay o Ama
  30s
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang larawan ng bunso?
  #5ab349ea-ad52-4976-859d-cf15bb8ef5b6/question/375f89b1288086f44df59be2fbd3c3ff59a5a86b.jfif
  Answer Image
  #5ab349ea-ad52-4976-859d-cf15bb8ef5b6/question/2363d217369df3459b473f202132290c66b39ddc.jfif
  #5ab349ea-ad52-4976-859d-cf15bb8ef5b6/question/f76d3eae979529efa1b17390dc31c457697773d6.jfif
  30s
 • Q6
  Ipinakikita rito ang mga kasapi ng pamilya at ang ugnayan ng bawat isa.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q7
  Pagsunod-sunurin ang kasapi ng mag-anak.
  Jumble://Tatay,Nanay,Kuya,Ate,Bunso
  30s
 • Q8
  Ang "Alituntunin" ay mabubuting asal at gawi na ipinatutupad ng bawat pamilya.
  true
  false
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class