placeholder image to represent content

Araling Panlipunan 10 3rd PT

Quiz by christi garcia

Grade 10
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Sino ang Hari ng Persia na nagpahayag sa malayang pagpili ng relihiyon ng mga alipin na kanyang pinalaya?

  Haring Cyrus

  Haring Louis XVI

  Haring John I

  Haring Geneva

  60s
 • Q2

  Ano ang tinaguriang “Worlds First Charter of Human Rigths”?

  Magna Carta

  Cyrus Cylinder

  Bill of Rigths

  Geneva Convention

  60s
 • Q3

  Ito ay nabuo sa panahon ni Haring John I upang limitahan ang kapangyarihan ng mga hari

  Bill of Rigths

  Geneva Convention

  Magna Carta

  Cyrus Cylinder

  60s
 • Q4

  Sino ang nanguna sa pagkakatatag ng Universal Declaration of Human Rights Commission?

  John I

  Haring Cyrus

  Haring Louis XVI

  Eleonor Roosevelt

  60s
 • Q5

  Ang dokumentong ito ay ipinatupad noong Disyembre 15, 1791 na nagbibigay proteksiyon sa mga karapatang-pantao?

  Petition of Rights

  Magna Carta

  Cyrus Cylinder

  Bill of Rigths

  60s
 • Q6

  Ito ay ang mahalagang dokumento na naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat indibiduwal na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao.

  Bill of Rights

  Magna Carta

  b. Petition of Rights

  Universal Declaration of Human Rights

  60s
 • Q7

  Ipinasa ito sa England noon 1628 na ipinagbawal ang pagpataw ng buwis ng walang pahintulot ng Parliamento 

  Cyrus Cylinder

  Magna Carta

  Petition of Right

  Declaration of Rights of Man and the Citizen

  60s
 • Q8

  Ito ay naitatag noon 1789 pagkatapos magtagumpay ang French Revolution na mapaltsik sa si Haring Luis XVI

  Cyrus Cylinder

  Declaration of the Rights of Man and the Citizen

  Bill of Rights

  Magna Carta

  120s
 • Q9

  Isinasaalang-alang nito ang pagalaga sa mga nasugatan at may sakit na sudalo nang walang anumang diskriminasyon

  First Geneva Convention

  Magna Carta

  Bill of Rights

  Declaration of the Rights of Man and the Citizen

  120s
 • Q10

  Ito ay karapatan at kalayaan ng nararapat matanggap ng mga tao

  State Rights

  Karapatang pantao

  Constitutional Rights

  Freedom of Speech

  30s
 • Q11

  Aling Karapatang Pantao ang nalalabag dito?

  Ang hindi pagtanggap ng isang aplikante sa trabaho dahil siyaay nagtapos sa isang kolehiyo na hindi kilala

  Karapatan sa pagkain

  Karapatang makapaghanap buhay

  Karapatan sa edukasyon

  Kalayaan sa pagsasalita

  60s
 • Q12

  Aling Karapatang Pantao ang nalalabag dito?

  Marahas na pagpapatigil ng mga militar ng isang pag-aaklas ng mga manggagawa.

  Karapatangmakilahok sa kalinangan

  Pagkakapantay- pantay sa harap ng batas

  Karapatan sa pagkain

  Kalayaan sa pagsasalita

  60s
 • Q13

  Aling Karapatang Pantao ang nalalabag dito?

  Kalunus-lunos na kalagayan ng mga manggagawa nadumaranas ng kontraktuwalisasyon sa trabaho

  Pagkakapantay-pantay sa harap ng batas

  Karapatang makapaghanap-buhay

  Karapatan sa Edukasyon

  Kalayaan sa pagsasalita

  60s
 • Q14

  Aling Karapatang Pantao ang nalalabag dito?

  Kahabag-habag na kaso ng mga comfort women mula saPilipinas sa mga kamay ng mga sundalong Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig

  Pagkakapantay-pantay sa harap ng batas

  Karapatang bumoto

  Karapatan sa Edukasyon

  Karapatan sa pagsasalita

  60s
 • Q15

  Aling Karapatang Pantao ang nalalabag dito?

  Pagtanggi ng magulang na papag-aralin ang kanyanganak dahil walang katulong sa bahay.

  Karaptan sa Edukasyon

  Karapatan sa pagsasalita

  Pagkakapantay-pantay sa harap ng batas

  Karapatang lumahok sa kalinangan

  30s

Teachers give this quiz to your class