placeholder image to represent content

Araling Panlipunan 3 Q1 Review

Quiz by Diseree Joy Cuer

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1
  Hain sa mga mosunod nga simbolo nga gigamit sa bukid?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q2
  Unsa ka importante sa usa ka tawo ang pagkahibalo sa simbolo sa ospital? Para ________________________.
  modaghan ang populasyon
  molambo ang panginabuhian
  madali ug luwas ang kinabuhi sa tawo
  30s
 • Q3
  Nganong kinahanglan nga mahibaloan ang mga simbolo sa mapa? Aron __________________________________.
  matultolan ang saktong lugar
  magsige og laag
  masaag sa lugar nga maadtoan
  30s
 • Q4
  Unsa ang ngalan aning tubig nga gipalibutan ug yuta
  Question Image
  bukid
  linaw
  patag
  30s
 • Q5
  Unsa ang ngalan ani nga simbolo?
  Question Image
  kabalayan
  ospital
  kalasangan
  30s
 • Q6
  Gusto ka nga maghimo og simbolo nga ang patag anaa sa taliwala sa duha ka bukid. Hain niini ang imong buhaton?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7
  Tun-i ang mapa sa ubos sa Central Visayas. Ang Negros Oriental anaa sa Kasadpan, unsa nga lalawigan ang kaatbang niini nga anaa sa Sidlakan?
  Question Image
  Negros Oriental
  Bohol
  Cebu
  30s
 • Q8
  Tun-i ang mapa sa ubos sa Central Visayas. Unsa nga lalawigan ang makita sa Kasadpan?
  Question Image
  Cebu
  Negros Oriental
  Bohol
  30s
 • Q9
  Kon ang Siquijor anaa sa Habagatan, unsa man ang anaa sa Amihanan?
  Question Image
  Negros Oriental
  Cebu
  Bohol
  30s
 • Q10
  Unsaon paggamit sa mga talamdan sa mapa para sayon matultolan ang mga lugar? Pinaagi sa _________________________.
  pagpangutana sa mga tawo
  pagsunod sa mga direksyon
  pagdibuho og simbolo
  30s
 • Q11
  Ngano nga kinahanglang mahibaloan ang mga panudlo nga gigamit sa mapa? Para _________________.
  masaag sa lugar nga padulngan
  sayon ang pagtultol sa usa ka lugar
  dugay ang pag-abot sa lugar
  30s
 • Q12
  Unsa nga lalawigan sa Rehiyon VII-Central Visayas ang mas daghang mga bungtod sulod sa lalawigan?
  Bohol
  Cebu
  Negros Oriental
  30s
 • Q13
  Unsa nga lalawigan ang adunay kinadak-ang area sa yuta?
  Negros Oriental
  Cebu
  Bohol
  30s
 • Q14
  Dako ang populasyon sa Cebu kon itandi sa uban nga mga lalawigan. Unsa ang hinungdan niini?
  Daghan ang mapalit nga pagkaon
  Daghan ang trabaho ang makuha dinhi
  Patag ang yuta
  30s
 • Q15
  Unsa ang porma sa yuta ang nag-uwang sa Negros Oriental ug Negros Occidental?
  buntod
  bukid
  bulkan
  30s

Teachers give this quiz to your class