placeholder image to represent content

Araling Panlipunan 7

Quiz by CID Marikina

Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 7 skills from
Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP7HAS-Ia-1
AP7HAS-Ig-1.7
AP7KSA-IIc-1.4
AP7TKA-IIIg- 1.21
AP7TKA-IIIj- 1.25
AP7KIS-IVh-1.21
AP7KIS-IVj-1.26

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Isa sa nalinang na kultura ng mga Asyano ay ang paraan ng kanilang pananamit, katulad na lang ng mga Taga-Silangang Asya na kalimitang nagsusuot ng makukulay at may marikit na disenyo. Ano ng ipinahihiwatig nito?
  Inaangkop nila ang kanilang pananamit ayon sa kalagayan ng klima at ng kanilang kapaligiran.
  Ito ay inaangkop nila sa kanilang paniniwala at relihiyon.

  Ito ay nagpapakita ng kanilang estado sa buhay at kalagayan sa lipunan.

  Marami ang nakukuhang materyales para gamitin sa paggawa ng damit.
  30s
  AP7HAS-Ia-1
 • Q2
  Ang likas na yaman ay nilikha ng Diyos na kung saan ang mga tao ay makakakuha dito ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapatunay nito?
  Ang Timog-Silangang Asya ay sagana sa yamang lupa, gubat, tubig at mineral na may matatabang lupain na angkop sa pagtatanim; at mayaman sa lamang- dagat.
  Ang lupa ay napakahalaga sa mga bansa na nabibilang sa Timog Asya sapagkat pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay dito.
  Nangunguna ang China sa produksyon ng palay sa buong mundo samantalang ang Japan na isang mayaman at industriyalisadong bansa ay salat sa mga yamang mineral.

  May mga bansa sa Hilagang Asya na mayaman sa mineral, ginto, langis at natural gas.

  30s
 • Q3
  Ang tao ay konektado sa kanyang kapaligiran at yamang likas. Malaking pakinabang ang mga likas na yaman sa kabuhayan ng mga Asyano mula noon hanggang ngayon at nagbigay ng kaunlaran sa pag-unlad ng ekonomiya ng Asya. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-unang tumutugon sa pangangailangan ng mga Asyano?
  Natutong mangisda ang mga Asyano sapagkat sila ay naninirahan malapit sa baybaying dagat.
  Nakapagbigay ng kabuhayan sa mga Asyano ang yamang mineral dahil napabilis nito ang paggawa ng mga produkto gamit ang mga makabagong makinarya na pinatatakbo ng mga langis at enerhiya.
  Nakalikha ng kagamitan at nakapagtayo ng mga tahanan ang mga Asyano gamit ang mga hilaw na materyales tulad ng kahoy mula sa kagubatan.

  Malawak ang lupain ng Asya kung kaya’t nahubog ng mga Asyano ang kauna-unahang industriya ng pagtatanim.

  30s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod na gawain ang naglalarawan ng kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng isang lugar?
  Gamit ang recyclable’s gumuhit ng isang simbolismo na nagpapahayag ng iyong kabuuang ideya ng wastong pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal.

  Paggawa ng isang collage gamit ang mamahaling mga materyales na nagpapakita kung paano pangangalagaan ang timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon ng Asya.

  Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng bansang Pilipinas.
  Gumawa ng campaign ad gamit ang social media tungkol sa kalagayang ekolohikal ng bansang Pilipinas.
  30s
  AP7HAS-Ig-1.7
 • Q5
  May kasabihan na, “ang edukasyon ay susi sa tagumpay.” Kaugnay nito, sa papaanong paraan makatutulong ang populasyon na may mataas na literacy rate o bahagdan ng marunong bumasa at sumulat sa pag-unlad ng bansa?

  Maraming tao ang magiging propesyonal at makapagtrabaho sa mataas na uri ng hanapbuhay.

  Ang pag-unlad ng bansa ay nakadepende sa dami ng bilang ng marunong magbasa at magsulat.
  Dahil sa mataas na literacy rate, maraming mga tao ang magkakaunawaan at magtutulungan sa pagpapaunlad ng bansa.
  Maraming kabataan ang makakapagtapos ng pag-aaral at makakakuha ng maayos na trabaho.
  30s
 • Q6
  Karamihan sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay umusbong sa tabing-ilog. Ano ang pangunahing dahilan ng kanilang paninirahan sa lokasyong iyon?

  Ito ay mapagkukuhanan ng sariwang tubig para sa mga alagang hayop.

  Ang ilog ay mahusay na gamitin bilang transportasyon/ daungan sa kalakalan.
  Ang mga lupain sa paligid ng ilog ay mainam na taniman ng iba’t ibang uri ng halamang pagkain at gamot.
  Ito ay sagana sa mga likas yaman tulad ng isda, materyales na kailangan sa araw-araw na pamumuhay at kalakalan.
  30s
  AP7KSA-IIc-1.4
 • Q7
  Paano nakatutulong ang mabuting kaisipan, relihiyon at paniniwala sa paghubog at pagbuo ng pagkatao at buhay ng mga Asyano?
  Ito ang naging batayan ng pananatili ng mga pinuno hanggang siya ay nananatiling mabuti at puno ng kagandahang asal.
  Ito ang naging gabay ng mga Asyano sa paglinang ng kanilang kabihasnan at pagtatamo ng mataas na moralidad.
  Ito ang pumukaw sa isipan ng mga Asyano upang malinang ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa lahat ng aspekto ng kanilang pamumuhay.

  Ito ay nakatulong sa pagbuo at paghubog sa pagkakakilanlan ng taga Asya.

  30s
 • Q8
  Maraming salaysay ang nabuo hinggil sa pagsisimula ng kalagayan at mga tungkuling ginampanan ng mga kababaihan noong sinaunang kabihasnan at ikalabing-anim na siglo.  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang angkop na naglalarawan tungkol dito?
  Sa Timog-Silangang Asya pinaniwalaan ang kakayahan ng kababaihan na makipag-ugnayan sa mga espiritu, bagama’t ito ay ikinararangal at iginagalang, ay kinakatakutan din.
  Sa sinaunang lungsod ng Babylonia, karaniwang ipinadadala ang isang anak na babae ng mayayamang pamilya sa templo upang maging entu priestess o high priestess.
  Sa sinaunang China, limitado ang papel ng kababaihan sa aspektong pantahanan lamang.

  Sa Hilagang Asya, naka-atas sa kababaihan ang pagtitipon at paghahanda ng pagkain, pagpapalaki ng supling, paghahabi, at pagpapalayok.

  30s
 • Q9
  Ano ang naging dahilan kung bakit naging mabilis ang paglaganap ng kolonyalismo ng mga Kanluranin sa Asya?
  Dahil sa kaisipang Merkantilismo na nagtulak sa mga kumpanya na maggalugad ng mga likas yaman upang gamitin sa kanilang industriya.

  Ang pagbagsak ng imperyong Constantinople na nagbigay daan sa pagbubukas ng mga ruta mula sa kontrol nito.

  Ang pag-unlad ng teknolohiya na nagbigay daan upang mapabuti ang mga kagamitang pandagat at paglalayag.
  Ito ay dahil sa mga kamangha-manghang kwento ni Marco Polo patungkol sa misteryo, yaman at ganda ng Asya.
  30s
 • Q10
  Ang Portugal at Espanya ay isang maliit na bansa sa Europa, sa paanong paraan nila nasakop ang malalaki at malalawak na lupain at kaharian sa Timog at Kanlurang Asya?
  Gumamit sila ng polisiyang “divide and rule” upang paglabanin ang mga lokal laban sa isa’t isa at mas madaling masakop ito.
  Dinala ng mga kanluranin ang kanilang mga paniniwala at pinalaganap ito sa mga lupaing nasakop.
  Sila ay nakipagkaibigan sa mga hari/ pinuno ng lupain upang makuha ang kanilang kalooban at unti-unting mapasunod ito sa kanilang kagustuhan.

  Ang mga kanluranin ay gumamit ng makabagong armas at sandata na hindi pa nakikita ng mga Asyano.

  30s
 • Q11
  Sa paanong aspekto nagkaiba ang imperyalismo sa kolonyalismo?

  Ang pagtatalaga ng pamahalaan na sunod-sunuran sa kanilang kagustuhan na ang tanging layunin ay ipatupad ang interes ng kanluranin.

  Ang dominasyon hindi lang pisikal kung hindi sa aspektong pulitikal, pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ay hawak ng mananakop.
  Ang pisikal na pananakop gamit ang lakas militar upang makontrol ang buong lupaing nais sakupin.
  Ang mga kanluranin ang namahala sa mga sinakop na lupain upang makagamit ng likas na yaman para sa kanilang pansariling interes.
  30s
 • Q12
  Bakit naging mabisang pamamaraan ang Ahimsa, pagboykot at civil disobedience na ginamit ni Gandhi sa India?
  Si Gandhi ay may malaki at malawak na impluwensya sa buong India bilang lider ng kilusan laban sa mga Ingles.
  Natakot ang mga Ingles sa lawak ng epekto ng rebolusyon kaya pumayag ito sa nais ng kilusan sa pamumuno ni Gandhi.
  Ito ay nakaapekto ng lubos sa mga negosyo at pinagkakakitaan ng mga Ingles sa India kaya hinimok nila ang pamahalaan na ibigay ang hinihiling ng kilusan.

  Hindi na sapat ang lakas militar at pinansyal na kakayahan ng Ingles upang labanan ang isang malawak na kilusan sa India.

  30s
 • Q13
  Ayon sa demokrasya, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Sa halalan ang may pinakamataas na boto ay siyang nahihirang na panalo. Alin sa sumusunod na pangungusap ang taliwas sa kaisipang demokratiko?

  Karapatan ng mamamayan na mapaalis sa pwesto kapag nagmalabis ang isang halal na pinuno.

  Makatwirang pagprotesta ng mga mamamayan dahil hinirang na pangulo si Kandidato A gayong may lamang na isang (1) boto sa kanya si Kandidato B.
  Nararapat na kumilos ang isang pangulo ayon sa batas para maiwasan ang pag-aalsa laban sa kanya ng mga mamamayan.
  Mas nangingibabaw ang kagustuhan at kautusan ng taong mayaman at malakas ang impluwensya.
  30s
 • Q14
  May iba’t ibang samahang pangkababaihang naitatag sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya na nagtaguyod ng mga karapatang pangkababaihan para sa pantay na kalagayan sa lipunan. Ano ang pangunahing layunin ng mga naitatag na samahang pangkababaihan?

  Paghirang sa matataas na posisyon sa pamahalaan.

  Pagpigil sa early marriage/poligamya/pagpili ng magiging asawa/at pagpayag sa magiging asawa.
  Pangangampanya para sa karapatang makaboto.
  Pagbibigay ng pagkakataon na makilahok sa politika at sosyo-ekonomik na kapangyarihan.
  30s
 • Q15
  Sa kasalukuyan, ang pagkakaroon ng pantay na karapatan sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan ay ang hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa Kanlurang Asya. Alin sa mga sumusunod ang noon pa man ay gawain na ng mga kababaihan upang isulong ang kanilang adhikain?
  Imulat ang kababaihan sa kanilang bansa tungkol sa hindi pagbibigay ng pantay na karapatan ng kanilang pamahalaan.

  Aktibo sa paghingi ng oportunidad sa libreng edukasyon.

  Hilingin sa pamahalaan ang implementasyon ng internasyonal na pagpapatupad sa pagbibigay proteksyon sa kababaihan sa lahat ng larangan.
  Pag-organisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang boses.
  30s

Teachers give this quiz to your class