placeholder image to represent content

Araling Panlipunan 8

Quiz by CID Marikina

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 12 skills from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP8HSK-Id-4
AP8HSK-Ig-6
AP8HSK-Ij-10
AP8DKT-IIc-3
AP8DKT-IIf-8
AP8DKT-IIi-13
AP8PMD -IIIi -10
AP8AKD -IVa - 1
AP8AKD -IVb - 2
AP8AKD -IVh - 8
AP8AKD -IVi - 9
AP8AKD -IVi -10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Ang Absolute at Relatibong lokasyon ay mga paraan upang matukoy ang lokasyon ng isang lugar. Paano mo maikukumpara ang lokasyong absolute sa lokasyong Relatibo?
  Ang lokasyong Absolute ay batay sa lugar na nasa paligid samantalang ang relatibong lokasyon ay batay sa imahinasyong guhit.
  Ang lokasyong Absolute ay batay sa mga imahinasyong guhit samantalang ang relatibong lokasyon ay batay sa mga lugar na nakapaligid.

  Pareho lamang ang lokasyong Absolute at relatibong lokasyon.

  Walang maaaring maging batayan para ikumpara ang dalawa.
  30s
  AP8HSK-Id-4
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpakita ng kaugnayan ng heograpiya sa kasaysayan?
  Bumagsak ang imperyong Chou dahil sa digmaan.
  Naninirahan sa lambak-ilog ang mga sinaunang kabihasnan upang matugunan ang pangangailangan.

  Ang mga lungsod estado ay sinakop ni Sargon I.

  Nagkaroon ng pagpapangkat ng tao sa India na tinatawag na sistemang Caste.
  30s
  AP8HSK-Ig-6
 • Q3
  Bakit tinawag na Lower Egypt ang nasa bahaging hilaga ng Ilog Nile samantalang Upper Egypt ay nasa timog na bahagi?
  Nagkaroon ng pagbaha na nagsimula sa hilaga patungong timog.
  Dumadaloy Ang Ilog Nile mula katimugan patungong hilaga.

  Baligtad ang pagbasa ng mapa noong unang panahon.

  Binabasa ang mapa pabaligtad.
  30s
 • Q4
  Paano pinahahalagahan ng mga Tsino ang Great Wall na isa sa “Seven Wonders of the World”?

  Pinagiba na ang pader at nilagyan ng makabagong tulay upang mapakinabangan.

  Patuloy itong dinadaanan ng mga Tsino upang magamit hanggang kasalukuyan.
  Nilagyan ito ng mga ilaw dahil ito lamang ang tanging bagay na nakikita mula sa buwan.
  Ang Great Wall ay ginawang pook pasyalan at simbolo ng katanyagan ng Tsina hanggang kasalukuyan.
  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan ng pag-unlad ng mga kauna-unahang sibilisasyon ng kabihasnang Minoan sa kanilang kabuhayan?
  Pagpapatayo nila ng malalaking istruktura sa malawak na lupain.
  Pinaunlad nila ang pakikipagkalakan sa Silangan at sa paligid ng kanilang Isla.

  Pinalawak nila ang mga gawain sa pagsasaka at pangangalakal.

  Pagiging mahusay ng mga ito sa paggamit ng metal at iba pang teknolohiya.
  30s
 • Q6
  Ang Republikong Romano ay mayroong dalawang uri ng tao sa lipunan. Ito ang Patrician at Plebeian. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tamang paglalarawan sa grupong Patrician?

  Ito ay uri ng lider na may ganap na kapangyarihan sa paggawa ng batas at pamunuan ang mga hukbong sandatahan.

  Ito ay mga taong may pribelehiyo na mamuno sa paniniwalang ang ninuno nila ay ang nagtatag sa Roma.
  Ito ay mga mamamayan na hindi makakahawak ng mahahalagang posisyon sa pamahalaan.
  Ito ay mga malalayang mamamayan na may karapatan tulad ng pagboto.
  30s
  AP8DKT-IIc-3
 • Q7
  Isa sa mga mahahalagang kontribusyon ng kabihasnang klasiko ay pagkakatatag ng mga imprastraktura na nagpaunlad ng pagkakatatag ng isang lungsod. Alin sa mga sumusunod na mga pahayag ang nagpapatunay ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga imprastraktura noon ay nagagamit pa rin sa kasalukuyan?
  Ang pagkakatatag ng Senado hanggang sa ngayon ay naging mabisang kontribusyon sa pamamahala ng mga demokratikong bansa.
  Pagpapatunay na ang daigdig ang sentro ng kalawakan na pinamamahalaan ng mga taong makapangyarihan.
  Ang pagkakatatag ng mga aqueducts o daan ng tubig sa mga lungsod noon na nakikita rin ngayon sa Pilipinas.

  Paggamit ng wikang latin sa mga piling asignatura sa ibat ibang bansa.

  30s
  AP8DKT-IIf-8
 • Q8
  Paano mo maiuugnay ang aral na natutunan sa Gitnang Panahon sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay?

  Kunin ang lahat ng aral na napulot at gamitin ito.

  Tularan ang determinasyon ng mga sumali sa Krusada at ang kanilang pagkakaisa sa kanilang adhikain.
  Maging matalino sa paggamit ng pagkakataon sa anomang paraan upang magtagumpay.
  Huwag mawalan ng lakas ng loob at bumangon sa bawat pagbagsak sa anumang pagsubok ng buhay.
  30s
  AP8DKT-IIi-13
 • Q9
  Ito ay tumutukoy sa panahon ng tangkang pagbabalik ng Kagandahan ng sinaunang kultura ng Greek at Roman.
  Repormasyon
  Monarkiya
  Renaissance

  Merkantilismo

  30s
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI naging kagandahang dulot ng Rebolusyong Intelektuwal sa sangkatauhan?
  Pagsasarili ng mga bansa.
  Labis na pagpapahalaga sa pagkakaroon ng ari-arian.

  Pagpapahalaga sa kabutihan para sa buong mundo.

  Pagpapahalaga sa Kalayaan.
  30s
 • Q11
  Ano ang pangunahing dahilan kung bakit hinati ni Pope Alexander VI ang mundo sa pamamagitan ng line of demarcation?
  Madalas na pagkawala ng mga ekspedisyon ng Spain at Portugal.
  Alitan ng Spain at Portugal hinggil sa paghahanap ng spices sa Asya.
  Lumalalang paligsahan ng Spain at Portugal sa pagpapadala ng mga ekspedisyon.

  Kakulangan ng kaalaman ng Spain at Portugal sa expedition.

  30s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang pangunahing dahilan ng kolonyalismo?
  Pagtuklas ng bagong ruta.

  Pakikipagkalakalan

  Pagpapalaganap ng kultura.
  Paghahanap ng kayamanan at pagpapalakas ng kapangyarihan.
  30s
 • Q13
  Ano ang napatunayan sa paglalakbay ni Ferdinand Magellan?
  Ang mundo ay may hangganan at maaaring mahulog sa dulo.

  Mas madaling maglakbay sa katubigan kaysa sa kalupaan.

  Maaaring dumaan sa silangan o kanluran sa paglalayag.
  Maaring ikutin ang mundo at muling makabalik sa pinanggalingan.
  30s
 • Q14
  Ano ang tawag sa panahon na kung saan umusbong ang mga kaisipan sa iba’t ibang aspeto ng buhay?
  Rebolusyong Siyentipiko
  Rebolusyong Pangkaisipan
  Enlightenment

  Repormasyon

  30s
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod ang naging bunga ng Rebolusyong Industriyal sa pamumuhay ng mga tao?
  May mga nawalan ng trabaho dahil sa paggamit ng makinarya.
  Naging mabilis ang produksyon at lumaki ang kita ng mga tao.

  Nagsimulang gumamit ng makinarya ang maliliit na bansa.

  Maraming bansa ang itinigil ang pagsasaka.
  30s

Teachers give this quiz to your class