Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Tumutukoy ito sa makabagong uri at di-tuwirang pananakop ng mga bansang mayayaman sa mga bansang papaunlad pa lamang.____ 

  pananakop ng Japan

  kolonyalismo sa Asya 

  kolonyalismo sa unang yugto 

  neokolonyalismo 

  30s
 • Q2

  Mga materyal o pinansiyal na ayuda mula sa dayuhan na ipinagkaloob sa mga papaunlad na bansa._____ 

  Gamit pang paaralan 

  Gift certificate 

  Donasyon o tulong 

  pagkampi sa kaaway

  30s
 • Q3

  Dahil sa kakulangan ng pondo ay dayuhan ang namamahala sa pasilidad ng mga unibersidad. ______ 

  Globalisasyon ng politika

  Globalisasyon ng edukasyon 

  Globalisasyon ng ekonomiya 

  Globalisasyon ng militar 

  30s
 • Q4

  Hindi maisaayos ng isang bansa ang sariling kurikulum sa edukasyon dahil sa dayuhang layunin ang umiiral sa mga paaralan. _______ 

  Intelektuwal na pananakop 

  Di-tuwirang pananakop 

  Neokolonyalismong politikal 

  Open door policy

  30s
 • Q5

  Ang aspetong ito ang nakokontrol kapag maunlad na bansa ang nagtatalaga ng mga presyo sa pamilihan. ______ 

  Pamahalaan

  Ekonomiya 

  Politika 

  Kultura 

  30s
 • Q6

  Aling yaman ng bansa ang naging sanhi ng pagnanais ng mga Kanluranin na makontrol ang presyo ng langis sa pamilihan? _____ 

  Yamang mineral

  Yamang dagat 

  Yamang lupa 

  Yamang gubat 

  30s
 • Q7

  Uri ng neokolonyalismong nakatuon sa paraan ng pamamahala ng mahirap na bansa tulad sa eleksyon. ______ 

  Neokolonyalismong politikal

  Neokolonyalismong kultural 

  Neokolonyalismong militar 

  Neokolonyalismo sa Edukasyon 

  30s
 • Q8

  Sa neokolonyalismong ito ay nagtatayo ng mga base militar sa ibang bansa para umano tulungan ang bansang pinagtayuan sakaling may nais na lumusob dito. _____ 

  Neokolonyalismo sa Edukasyon 

  Neokolonyalismong militar 

  Neokolonyalismong kultural 

  Neokolonyalismong politikal

  30s
 • Q9

  Paraan ng pamumuhay ng neokolonyalismong ito tulad ng paraan ng pananamit. _____ 

  Neokolonyalismong militar 

  Neokolonyalismong politikal

  Neokolonyalismo sa Edukasyon 

  Neokolonyalismong kultural 

  30s
 • Q10

  Dahil sa neokolonyalismo ay natutung sumandal ang mahihirap na bansa sa mga mauunlad na bansa sa halip na magsumikap. Anong kasingkahulugan ng salitang naka italicized? _____ 

  sumasaklolo 

  umaasa 

  yumakap

  pananggalang 

  30s

Teachers give this quiz to your class