Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Siya ay kinilala bilang “Ang Tagapagpalaya” dahil sa kanyang pagpupunyagi na makalaya ang mga bansa sa hilagang bahagi ng Timog Amerika. 

  George Washington 

  Napoleon Bonaparte 

  Haring Charles I 

  Simon Bolivar

  30s
 • Q2

  Siya ang sumulat ng dokumento ng Deklarasyon ng Kalayaan para sa Estados Unidos. 

  Miguel Hidalgo 

  Simon Bolivar 

  George Washington 

  Thomas Jefferson

  30s
 • Q3

  Pinagtibay ng dokumentong ito ang prinsipyo na ang hari ay isa lamang opisyal na mamumuno sa kagustuhan at kaalaman ng mga bumubuo ng Parlamento ng bansa. 

  Akto ng Parlamentaryo 

  Magna Carta

  Kodigo ni Napoleon 

  Bill of Rights 

  30s
 • Q4

  Dalawang pangunahing dahilan ng mga rebelyon ng mga bansang tinukoy sa araling ito ay: 

  pakikialam sa relihiyon

  pagbubuwis 

  pang-aagaw ng kapangyarihan

  diskriminasyon 

  30s
 • Q5

  Dalawang pangunahing dahilan ng mga rebelyon ng mga bansang tinukoy sa araling ito ay: 

  pang-aagaw ng kapangyarihan

  pakikialam sa relihiyon 

  pagbubuwis 

  diskriminasyon 

  30s
 • Q6

  Ang bansang Amerika ay tinulungan ng bansang _______________ sa kanyang pakikipaglaban para sa kanyang kalayaan laban sa kamay ng Britanya. 

  Pransiya

  Italya 

  Espanya 

  Alemanya 

  30s
 • Q7

  Ito ang naging uri bitay na iginawad sa Pransiya bilang kaparusahan sa mga itinuturing na kaaway ng mga naghahari sa lipunan sa kanilang panahon. 

  hanging

  gas chamber 

  guillotine 

  electric chair 

  30s
 • Q8

  Isa ito sa mga unang dokumento ng Inglatera na nagbigay-proteksyon sa pangunahing karapatan ng tao sa di-makatarungang pagpapakulong at pagkamkam ng ari-arian. 

  Act of Habeas Corpus 

  Intolerable Acts 

  Saligang Batas ng 1789

  Magna Carta 

  30s
 • Q9

  Ito ay ang pagsama-sama ng mga kolonya upang ipakilala ang kanilang paglaban sa mga mapaniil na batas at polisiya ng pamahalaang kolonya laban sa Britanya. 

  Aktong Parlamento 

  Unang Republika

  Reign of Terror 

  Kongresong Kontinental 

  30s
 • Q10

  Ito ay ang makasaysayang pagtatapon ng mga produktong tsaa mula sa barko ng Britanya na nakadaong sa pantalan ng Boston bilang pagpapahayag ng mahigpit na pagtutol ng mga Amerikano sa mapaniil na pagbubuwis sa kanilang kolonyang bansa. 

  Reign of Terror 

  Stamp Act 

  Digmaang Kastila-Amerikano

  Boston Tea Party 

  30s

Teachers give this quiz to your class