Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Sino ang tumutulong sa pagsugpo ng apoy kung may nasusunog na kabahayan, gusali at iba pa?

  doktor

  magsasaka

  basurero

  bumbero

  30s
  AP2-1-N3
 • Q2

    Ano ang tungkulin ng isang guro?

  tagapagpanatili ng kaayusan

  tagapaglinis ng kalat sa lansangan

  tagapagturo sa loob ng paaralan

  tagakolekta ng basura

  30s
  AP2-1-N3
 • Q3

    Siya ang masipag na nagtatanim upang maymakain ang mga naninirahan sa komunidad.

  kaminero

  bumbero

  magsasaka

  basurero

  30s
  AP2-1-N3
 • Q4

  Sino ang tumutulong sa dokor upang mapangalagaan ang mga may sakit?

  kapitan

  magsasaka

  tanod

  nars

  30s
  AP2-1-N3
 • Q5

  Siya ang nag-aayos at nagkukumpuni ng tubo na linya ng tubig patungo sa mga tahanan at iba pang gusali.

  tubero

  tubero

  tanod

  kaminero

  30s
  AP2-1-N3
 • Q6

  Tukuyin kung tama o mali.   Ang tubero ay naglilinis ng kalat sa kapaligiran.

  false
  true
  True or False
  30s
  AP2-1-N3
 • Q7

  Tukuyin kung tama o mali.  Ang karpintero ang gumagawa o nagkukumpuni ng bahay.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP2-1-N3
 • Q8

  Tukuyin kung tama o mali.  Pangongolekta ng basura ang tungkulin ng mga basurero.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP2-1-N3
 • Q9

  Tukuyin kung tama o mali.  Tumutulong ang kumadrona sa isang ina upang iluwal ang kanyang sanggol.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP2-1-N3
 • Q10

  Tukuyin kung tama o mali.  Ang paggagamot ng may sakit ang tungkulin ng doktor.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP2-1-N3
 • Q11

  Pumupunta ang mga taong may karamdaman sa  ____________ upang mabigyan ng serbisyong pangkalusugan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP2-1-N3
 • Q12

  Nangangailangan ng sapat napatubig ang mga _____________ upan magkaroon ng mabuting ani.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP2-1-N3
 • Q13

  Ang _____________ ang humuhuli sa mga nagkakasala sa batas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP2-1-N3
 • Q14

  Ang mga nars ang katulong ng _______________ sa pangangalaga ng may sakit.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP2-1-N3
 • Q15

  Mabilis ang _____________ sa pagpatay ng sunog.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP2-1-N3

Teachers give this quiz to your class