placeholder image to represent content

ARALING PANLIPUNAN Q4GR5M4 Maikiling Pagsusulit

Quiz by CID Marikina

Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP5PKB- IVf-4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Karapat dapat bang hangaan ang mga Pilipinong nakipaglaban sa mga Espanyol kahit na nabigo sila?

  Opo, sapagkat nagpapakita ito ng kanilang pagmamahal sa bayan na kahit sariling buhay ay itataya.

  Hindi, dahil hindi naman sila kilala.

  Hindi, dahil hindi naman ito nakatulong sa Kalayaan.

  Opo, dahil ang pagkatalo ay nagpapakita ng pagkabayani.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q2

  Posible pa bang mawala ang kalayaang tinatamasa natin ngayon?

  Hindi, dahil hindi na uso ngayon ang agawan ng teritoryo.

  Hindi, dahil sa sapat na kaalaman at kahandaan ng mga Pilipino sa digmaan.

  Opo, kaya dapat nating pahalagahan at ingatan ang kalayaang ito.

  Opo, dahil sa banta ng Amerika na sakupin tayo.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q3

  Ano sa iyong palagay ang nangyari kung hindi tayo nakipaglaban sa mga Espanyol?

  Maaaring hanggang ngayon ay kolonya o teritoryo pa rin tayo ng Espanya.

  Marahil ay Espanyol ang isa sa ating official languages.

  Lahat ng nabanggit ay maaaring tama.

  Marahil ay mga Amerikano ang unang nakasakop sa atin.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q4

  Ito ay ang tungkulin nating mapaunlad sapagkat ito ay nabibigay-buhay sa ating bansa at isa ito sa nagiging batayan ng kaunlaran.

  Pagtangkilik sa sariling produkto.

  Paggamit ng wasto sa ating likas na yaman.

  Pakikipagkapwa-tao

  Pahalagahan at pagyamanin ang kultura ng mga Pilipino.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q5

  Ito ay magpapaunlad sa ating lokal na industriya, magdudulot ito ng pagdami ng Mamumuhanan sa ating bansa.

  Pagtangkilik sa sariling produkto.

  Tamang saloobin sa paggawa

  Paggamit ng wasto sa ating likas na yaman.

  Pagtangkilik sa sariling produkto.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q6

  Ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino ay nakapagdulot ng __________.

  Pagwatak–watak ng mga Pilipino.

  Paggising ng kamalayan ng mga Pilipino.

  Pagrerebelde ng mga Pilipino.

  Pagkawala ng pag-asa ng mga Pilipino.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q7

  Makikiisa ka ba sa mga demonstrasyong magdadala sa kapahamakan ng Pilipinas at kawalan ng seguridad ng bawat isa?

  Hindi,dahil kaming mga kabataan ang magiging pag-asa ng ating bansa sa hinaharap.

  Hindi, dahil isang Pilipino ay tungkulin kong makiisa sa mga bagay na makakatulong sa aking bansa at hindi sa makakasama.

  Hindi, dahil hindi ito nagpapakita ng pagmamahal sa bayan.

  Lahat ng nabanggit ay tama at nangangakong mananatili ito sa aking isip hanggang sa hinaharap.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q8

  Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ang anibersaryo ng EDSA People Power, kaninong kabayanihan ang kinikilala rito?

  Kabayanihan ng mga Amerikano sa pagtulong nila sa pagkamit ng ating Kalayaan

  Kabayanihan ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol.

  Kabayanihan ng mga Pilipino sa kanilang pagkakaisa sa pagkamit ng kalayaan ng bansa at wakasan ang Martial Law.

  Kabayanihan ng mga kababaihan na bahagi ng kasaysayan           

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI mo karapatan at tungkulin bilang isang Pilipino?

  Pakikiisa sa mga gawaing magdadala sa bansa sa kapahamakan; Piliin ang sarili bago bayan.

  Karapatang pumili ng relihiyon; pagrespeto sa ibang relihiyon.

  Karapatang maglabas ng saloobin; siguraduhing walang taong masasaktan.

  Karapatang makaalam ng impormasyon; suriin ang mga impormasyon kung tama.

  30s
  AP5PKB- IVf-4
 • Q10

  Sa paanong paraan masasabi na ikaw ay isang mabuting mamamayan?

  Sa pamamagitan ng pagbuo ng organisasyon na magtataksil sa bayan.

  Sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga demonstrasyon na hindi alam ang pinaglalaban.

  Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at alituntunin ng bansa.

  Sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng buwis.

  30s
  AP5PKB- IVf-4

Teachers give this quiz to your class