placeholder image to represent content

ARALING PANLIPUNAN Q4GR6M6 Maikiling Pagsusulit

Quiz by CID Marikina

Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Graft and Corruption

  Naghihirap at namamatay ang mga taong walang kinalaman sa anumang dahilan ng mga terorista.

  Nagdudulot ng kahirapan sa bansa, dahil dumarami ang walang trabaho o unemployment dulot nang pagsasara ng maliliit na negosyo.

  Pagkawala ng Pagkakilanlang- Pilipino.

  Ang mga mamamayan ay hindi nakatatanggap ng wastong serbisyo mula sa pamahalaan dahil ang panahon at pera ng pamahaalaan ay nagagamit sa sariling interes ng mga nanunungkulan.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q2

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Terorismo

  Pagkawala ng Pagkakilanlang- Pilipino.

  Naghihirap at namamatay ang mga taong walang kinalaman sa anumang dahilan ng mga terorista.

  Pagka-ubos ng mahuhusay na manggagawa o brain drain.

  Nagdudulot ng kahirapan sa bansa, dahil dumarami ang walang trabaho o unemployment dulot nang pagsasara ng maliliit na negosyo.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q3

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Open Trade

  Pagka-ubos ng mahuhusay na manggagawa o brain drain.

  Pagkawala ng Pagkakilanlang- Pilipino.

  Nagdudulot ng kahirapan sa bansa, dahil dumarami ang walang trabaho o unemployment dulot nang pagsasara ng maliliit na negosyo.

  Nalalagay ang mga kabataan sa panganib at humahantong sa pagkasira ng kanilang magandang kinabukasan.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q4

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Globalisayon

  Pagkawala ng Pagkakilanlang- Pilipino.

  Pagka-ubos ng mahuhusay na manggagawa o brain drain.

  Nawawasak ang magandang kinabukasan ng isang tao at nagiging mapangahas sa paggawa ng krimen.

  Nalalagay ang mga kabataan sa panganib at humahantong sa pagkasira ng kanilang magandang kinabukasan.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q5

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Pangingibang bansa ng mga Pilipino

  Nalalagay ang mga kabataan sa panganib at humahantong sa pagkasira ng kanilang magandang kinabukasan.

  Pagkasira ng dignidad ng mga Pilipino.

  Nawawasak ang magandang kinabukasan ng isang tao at nagiging mapangahas sa paggawa ng krimen.

  Pagka-ubos ng mahuhusay na manggagawa o brain drain.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q6

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Child Abuse

  Pagkasira ng dignidad ng mga Pilipino.

  Nalalagay ang mga kabataan sa panganib at humahantong sa pagkasira ng kanilang magandang kinabukasan.

  Nawawasak ang magandang kinabukasan ng isang tao at nagiging mapangahas sa paggawa ng krimen.

  Pagtaas ng greenhouse gases na nagpapa-init ng mundo.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q7

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Drug Abuse

  Nawawasak ang magandang kinabukasan ng isang tao at nagiging mapangahas sa paggawa ng krimen.

  Pagtaas ng greenhouse gases na nagpapa-init ng mundo.

  Maiiwasan ang sigalot at hindi pagkakaunawan ng dalawang bansa at maprotektahan ang teritoryong bansa.

  Pagkasira ng dignidad ng mga Pilipino.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q8

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Gender Abuse

  Nawawasak ang magandang kinabukasan ng isang tao at nagiging mapangahas sa paggawa ng krimen.

  Pagtaas ng greenhouse gases na nagpapa-init ng mundo.

  Maiiwasan ang sigalot at hindi pagkakaunawan ng dalawang bansa at maprotektahan ang teritoryong bansa.

  Pagkasira ng dignidad ng mga Pilipino.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q9

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Climate Change

  Pagtaas ng greenhouse gases na nagpapa-init ng mundo.

  Nawawasak ang magandang kinabukasan ng isang tao at nagiging mapangahas sa paggawa ng krimen.

  Pagkasira ng dignidad ng mga Pilipino.

  Maiiwasan ang sigalot at hindi pagkakaunawan ng dalawang bansa at maprotektahan ang teritoryong bansa.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6
 • Q10

  Unawain ang mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng bansa. Piliin ang epekto nito. 

  Diplomatikong Paraan sa Isyung Pangteritoryo

  Maiiwasan ang sigalot at hindi pagkakaunawan ng dalawang bansa at maprotektahan ang teritoryong bansa.

  Ang mga mamamayan ay hindi nakatatanggap ng wastong serbisyo mula sa pamahalaan dahil ang panahon at pera ng pamahaalaan ay nagagamit sa sariling interes ng mga nanunungkulan.

  Nagdudulot ng kahirapan sa bansa, dahil dumarami ang walang trabaho o unemployment dulot nang pagsasara ng maliliit na negosyo.

  Naghihirap at namamatay ang mga taong walang kinalaman sa anumang dahilan ng mga terorista.

  30s
  AP6TDK-IVe-f-6

Teachers give this quiz to your class