Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod na kaisipan ang tumutukoy sa kolonyalismo?

  Pag-angkin sa mga bansang mahihina ang pamumuno

  Pag-angkin ng mga lupain ng kalabang bansa

  Pananakop at pag-angkin ng mga matutuklasan

  Pananakop sa mga bansang makapangyarihan

  120s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang naging batayan ng mga bansang nagnais na magkaroon ng kolonya?

  "God, Gold and Glory"

  "God, Gold and Goons"

  "Guns, Goons and Glory"

  "Guns, Gold and Glory"

  120s
 • Q3

  Bakit nagpaligsahan ang Espanya at Portugal sa pagsakop ng bagong lupain?

  Madadagdagan ang kanilang kayamanan

  Tanda ng kapangyarihan ng isang bansa ang dami ng natuklasan at nasakop na mga lupain

  Nais ng Espanya na maikot ang buong mundo

  Lumaganap ang kanilang kapangyarihan

  120s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga layunin ng mga taga-Europa na sakupin ang mga bansa sa  Asya?

  lumaganap ang kanilang kapangyarihan

  Madagdagan ang kanilang kayamanan

  Maipalaganap ang Kristiyanismo

  Matuklasan ang mga bansa sa buong mundo

  120s
 • Q5

  Paano tuluyang nasakop ng bansang Espanya ang mga bansang ang mga bansang kanilang natutuklasan kasama na ang Pilipinas

  hinikayat nila ang mga tao sa mapayapang paraan

  Nakipagnegosasayon sila sa mga dito

  Gumamit ng krus at espada

  Gumamit sila ng dahas upang maskop ito

  120s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkakasunod-sunod na pangyayari sa pagdating ng mga Espanyol?

  1-Pagbibigay ng pangalang Las Islas Felipinas

  2-Pagdating ng ekspedisyong Magellan

  3-Pagtatag ng MAynila bilang Sentro ng kolonya ng Espanya sa Pilipinas

  4-Pagkakaroon ng pag-aalsa laban sa pamahalaan

  2-1-3-2

  4-3-2-1

  2-1-3-4

  4-3-1-2

  120s
 • Q7

  Paano nagtagumpay  si Miguel  Lopez de Legazpi sa pagtaatg ng panahanan sa mga isla sa bansa?

  Siya ay nakipag-usap nang maayos at naging magiliw sa mga katutubo

  Tinakot niya ang mga katutubo

  Binigyan nya ang mga katutubo ng regalo

  Idinaan niya ito sa pakikipaglaban

  120s
 • Q8

  BAkit sinasabing tanging sa simula ng taong 1565 lamang nagtangkang gawing koloya ang bansang Pilipinas ng Espanya?

  Dahil sa ekspedisyon ni Magellan ang tanging layunin ay mahanap ang pampalasang gamit at paghahanap ng bagong ruta

  Dahil sa simula't simula pa lamang ay may intensiyon na silang sakupin ang bansa

  Dahil natalo si Magellan ni Lapu-lapu samantalang si de Legazpi ay nagtagumpay

  Dahil sa panahong 1565 ay sinimulan nilang angkinin ang mga teritoryo ng mga katutubong Pilipino

  120s
 • Q9

  Sinakop ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ng krus at espada.  Ano ang ibig sabihin nito?

  Napaniwala nila ang lahat ng mga katutubo na talikuran ang dati nilang paniniwala

  Idinaan sa labanan ang pananakop sa mga katutubo

  Nahikayat ang gma katutubo sa pamamagitan ng Kristiyanismo at ang hindi ay idinaan sa dahas

  Espada ang ginamit ng mga Espanyol  sa pakikipaglaban sa mga katutubo

  120s
 • Q10

  Ano ang reaksyon mo sa dalawang kaisipang ito?

  *sa pagkolonya ng mga Espanyol, ginamit ang simbahan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo na nagresulta ng pagiging Katoliko ng mga Pilipino.

  *Gumamit ng pwersa o lakas upang mapilitan ang mga Pilipino na tanggapin kahit labag ito sa kanilang kalooban.

  Ang unang kaisipan ay mali at ang pangalawang kaisipan ay tama

  ang unang kaisipan at pangalawang kaisipang ay mali

  Ang unang kaisipan at pangalawang kaisipan ay tama

  Ang unang kaisipan ay tama at ang ikalawa ay mali

  120s

Teachers give this quiz to your class