placeholder image to represent content

Araling Panlipunan S1

Quiz by Genevie Gabadan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1
  Ang mga sumusunod ay ang dulot ng pagbubukas ng Suez Canal maliban sa isa. Ano ito?
  Mas bumilis ang biyahe mula sa Pilipinas hanggang Europa.
  Natuto ang mga Pilipino na lumagoy
  Nakarating ng mas mabilis ang mga Pilipino sa Europa.
  Mas dumami ang kalakal na napuna sa Pilipinas mula Europa.
  60s
 • Q2
  Paano nabago ng pananakop sa Manila ng mga Ingles ang pagtingin ng mga Pilipino sa mga Espanyol?
  Naawa ang mga Pilipino sa pagkatalo ng mga Espanyol.
  Naisip nilang sila ay niloko ng mga Espanyol
  Naisip nilang hindi ang mga Espanyol ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo
  Nabatid ng mga Pilipino ang panloloko ng mga Espanyol
  60s
 • Q3
  Sino sino ang kabilang sa mga "Ilustrado"?
  Sila ay kabilang sa gitnang uri ng lipunan.
  Sila ay mayayaman na hindi nakapag-aral
  Sila ay ipinanganak sa Europa ngunit nanirahan sa Pilipinas.
  Sila ay kabilang sa mahihirap na uri ng mamamayan.
  60s
 • Q4
  Ano ang mahalagang gampanin ng mga Ilustrado sa paggising ng diwang makabayan ng mga Pilipino?
  Binigyan nila ng ilaw ang mga daan
  Sila ang nangalakal mula sa Maynila hanggang Acapulco.
  Sila ang nagmulat sa atin ng mga tunay na karapatan ng mga Pilipino.
  Sila ang nagturo sa atin ng salitang Mandarin.
  60s
 • Q5
  Ano ang bunga ng sistemang sekularisasyon?
  Mas lumakas ang kapangyarihan ng mga paring regular.
  Nagkaroon mg sigalot sa pagitan ng simbahan at Estado.
  Mas dumami ang Pilipinong gustong maging pari.
  Nagkaroon ng karapatan ang mga paring sekular sa pamumuno ng parokya.
  60s
 • Q6
  PILIPINAS: sinakop ng Spain ; SPAIN:__________
  Malaysia
  India
  France
  60s
 • Q7
  CHINA: seda ; INDIA:_______
  bulak
  Rekado
  Papel
  60s
 • Q8
  SPAIN: Ferdinand VII ; FRANCE: _________
  Fernando La Madrid
  Napoleon Bonaparte
  Pedro Pelaez
  60s
 • Q9
  Si Ventura Delos Reyes ay unang Pilipinong naging Representative ng Spanish Cortes.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q10
  Ang Mekantilismo ay tumutukoy sa paghahanap ng mga mamahaling rekado sa Asya.
  TAMA
  MALI
  60s
 • Q11
  Ang liberal na kaisipan mula sa Europa ay lumaganap sa pamamagitan ng malayang kalakalan.
  TAMA
  MALI
  60s
 • Q12
  Tuwirang sinakop ng France ang Pilipinas.
  TAMA
  MALI
  60s
 • Q13
  Nanalo ang Spain sa mga Ingles sa naganap na digmaan sa Maynila.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q14
  Hinangad ng mga Espanyol ang pagwawakas ng kalakalang galyon.
  TAMA
  MALI
  60s

Teachers give this quiz to your class