placeholder image to represent content

Araling Panlipunan Term 2 Quiz 1

Quiz by Teacher Pam

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ang nanay at tatay ay tinatawag din nating?

  kakilala

  anak

  magulang

  kaibigan

  60s
 • Q2

  Ang ating mga lolo,lola,tito,tita at mga pinsan ay tinatawag nating?

  kamag-anak

  kaklase

  anak

  kamag-aral

  60s
 • Q3

  Ito ang tawag sa mga kasapi na sama-samang naninirahan sa tahanan.

  Kaklase

  Pamilya

  Guro

  Kalaro

  60s
 • Q4

  Ito ay isang uri ng pamilya na binubuo ng nanay, tatay at kanilang mga nak.

  two-parent family

  extended family

  grandparent family

  single-parent family

  60s
 • Q5

  Ang pamilyang ito ay kinabibilangan di lang ng nanay, tatay, at mga anak. Kasama din dito sina lolo,lola,tito,tita at pinsan.

  childless family

  extended family

  two-parent family

  single-parent family

  60s
 • Q6

  Ang pamilyang ito ay binubuo ng iisang magulang at kanyang mga anak.

  two-parent family

  grandparent family

  single-parent family

  extended family

  60s
 • Q7

  Siya ang haligi ng tahanan.

  Kuya

  Tatay

  Nanay

  Ate

  60s
 • Q8

  Siya ang ilaw ng tahanan.

  Kuya

  Nanay

  Tatay

  Beybi

  60s
 • Q9

  Sa mga gawain ng mga pamilya Noon. Sino lamang ang nagtratrabaho?

  Tatay

  Nanay

  Kuya

  Ate

  60s
 • Q10

  Sa mga gawain ng mga pamilya Noon. Siya ang nagluluto at nag-aalaga sa mga anak.

  Nanay

  Kaklase

  Tatay

  Kapit-bahay

  60s
 • Q11

  Sa mga gawain ng mga pamilya Ngayon. Naglalaba na ba si tatay?

  Opo!

  Hindi po!

  60s
 • Q12

  Sa mga gawain ng mga pamilya Ngayon. Nagtratrabaho na ba si nanay?

  Hindi po!

  Opo!

  60s
 • Q13

  Ito ang tawag sa mga gabay o kautusan na dapat sundin.

  Pamilya

  Pag-iingat sa Sarili

  Alituntunin

  Kalusugan

  60s
 • Q14

  (Tama o Mali) Inaaway ni Toni ang kanyang kaklase.

  Mali

  Tama

  60s
 • Q15

  (Tama o Mali) Nagsasabi ng po at opo si Dan tuwing nakikipagusap sa nakatatanda.

  Tama

  Mali

  60s

Teachers give this quiz to your class