Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  1. Sino ang nakapag-imbento ng makinang panahi noong 1846 na nagbigay ng malaking tulong sa mga mananahi at sa larangan ng pananahi?

  Elias Howe 

  Elias Home

  Elie Wiesel

  Elias Howard 

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q2

  Kung lubhang mahigpit ang tahi sa makina, anong bahagi nito ang dapat isaayos?

  Presser foot

  Feed dog

  tension regulator

  stitch regulator

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod na larawan ng bahagi ng makina ang gagalawin kung nais mong sisimulan ang pagpapaandar o ihihinto ang pananahi?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q4

  Kung mahahaba ang tahi ng makina at kailangan ang maiikli na tahi, alin ang dapat isaayos?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q5

  Kung ikaw ay maglalagay ng sinulid na pang-itaas sa makina, saan ka magsimula ?

  spool pin

  belt guide

  presser foot

  bobbin winder

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q6

  Ito ay takip na metal na maaaring buksan upang maalis o mapalitan ang bobina.

  bobina

  slide plate

  thread guide

  throat plat

  30s
 • Q7

  Ang malaking turnilyo na nakakabit sa balance wheel. Itinitigil nito ang galaw ng makina kapag niluluwagan at pinapaandar naman kapag sinisikipan

  needle bar

  face plate

  thread take up lever

  stop motion screw

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q8

  Pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid

  balance wheel

  spool pin

  bobbin winder

  bobina

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q9

  Humihila sa sinulid na panahi sa tela.

  tension regulator

  Thread take up lever

  thread guide

  needle bar

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q10

  Bahaging nasa ilalim ng presser foot na nag-uusod ng tela habang tinatahi ito.

  slide plate

  bobbin

  Feed dog

  spool pin

  30s
  EPP5HE0f-17
 • Q11

  Kung ikaw ay maglalagay ng sinulid na pang-itaas sa makina, saan ka magsimula ?

  Presser foot

  Spool pin

  Bobbin winder

  Belt guide

  30s
 • Q12

  Paano ang wasto at maayos na pagpapatakbo ng makina?

  banayad at tuluy-tuloy

  pabigla-bigla

  mabilis

  madiin

  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang nagsisilbing gabay habang ginagawa ang proyekto?

  Plano ng proyekto

  wax paper

  padron

  pattern paper

  30s
 • Q14

  Ang mga mag-aaral sa Ikalimang Baitang ay bubuo o mananahi ng isang kagamitang pambahay, ngunit wala kayong makinang de-padyak sa inyong tahanan. Ano ang gagawin mo upang ikaw ay makapagpasa sa iyong guro?

  Magpapagawa ako sa aking magulang o sa nakakatandang kasama sa bahay.

  Magsasanay ako sa pananahi ng tahing pabalik o backstitch.

   Magpapabili nalang ng ready-made sa aking magulang

  Magpapatahi ako sa patahian.

  30s
 • Q15

  Paano mo mapanatiling maayos, ligtas at kasiya-siya ang iyong pananahi?

  Lahat ng nabanggit.

  Sundin ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. 

  Sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa.

  Gamitin ang angkop na mga kagamitan sa pananahi.

  30s

Teachers give this quiz to your class