placeholder image to represent content

ASSESSMENT MOD.8-9 FIL.7

Quiz by Rochelle B. Nazarrea

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang manunulat ay obhetibo o may pinagbabatayang katotohanan sa pagsulat ng mga pangyayari.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q2

  "Pagsusuri sa Pagkamakatotohananng mga Pangyayari Batay sa Sariling Karanasan" Ito ay mula sa anong modyul?

  MODYUL 10

  MODYUL 9

  MODYUL 7

  MODYUL 8

  30s
 • Q3

  "Pag-iisa-isa sa mga Hakbang sa Pananaliksikmula sa Pinakinggang Pahayag" ito ay aralin mula saang modyul?

  MODYUL 7

  MODYUL 9

  MODYUL 6

  MODYUL 8

  30s
 • Q4

  Ang kuwentong -bayan ay totoong nangyayari.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q5

  Ano ang tawag sa pagbibinyag ng mga muslim?

  scrambled://PAGISLAM

  30s
 • Q6

  Ang katotohanan ay hindi mapapasubalian.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q7

  Ang MUNTING IBON ay kuwento ng mga taga?

  Mindoro

  Maranao

  Masbate

  Marikina

  30s
 • Q8

  Masasabing ang isang pangyayari ay may katotohanan kung ito ay base sa sariling karanasan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q9

  Sa pagsusuri ng pagkamakatotohanan ng mga pangyayari ay higitna pinahahalagahan ang katotohanan kaysa kagandahan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q10

  Ito ay isang sistematikong paghahanap ngmahahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa osuliranin.

  scrambled://PANANALIKSIK

  30s

Teachers give this quiz to your class