Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Walang saktong gulang o edad kung kelan mararanasan ng mga kabataang tulad mo ang pagbibinata at pagdadalaga.
  true
  false
  True or False
  30s
  H5GD -Iab - 1
 • Q2
  Tawag sa likido na inilalabas ng pituitary gland.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  H5GD -Iab - 1
 • Q3
  Alin sa mga sumusunod ang pisikal na pagbabago sa katawan?
  Paglaki ng mga kalamnan
  Pagiging mapili ng kagamitan
  Pagiging matured mag-isip
  Pagkakaroon ng crush
  30s
  H5GD -Iab - 1
 • Q4
  Ang _____ ay mahalagang yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan?
  kasal
  binyag
  puberty
  kaarawan
  30s
  H5GD -Iab - 1
 • Q5
  Ano ang tawag sa unang regla ng babae?
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  H5GD -Iab - 1

Teachers give this quiz to your class