placeholder image to represent content

Asya 7

Quiz by Camelle Labalan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  1. Siya ang Diyosa ng mga Greek.
  Asi
  Asia
  Asie
  Asu
  10s
  Edit
  Delete
 • Q2
  2. Sino ang tinaguriang "Ama ng Heograpiya at Kasaysayan"?
  Aegean
  Herodotus
  Homer
  Asu
  10s
  Edit
  Delete
 • Q3
  3. Ito ang salitang nangangahulugan na "sumisibol".
  Asu
  Asia Major
  Asie
  Asia Minor
  10s
  Edit
  Delete
 • Q4
  4. Anong bansa ang tinawag na Asia Minor noon?
  Iran
  Turkey
  Lebanon
  Iraq
  10s
  Edit
  Delete
 • Q5
  5. Ano ang kahulugan ng Asia Major?
  isang malaking lupain sa silangan
  isang malaking lupain sa kanluran
  isang maliit na lupain sa kanluran
  isang maliit na lupain sa silangan
  10s
  Edit
  Delete
 • Q6
  6. Sa anong wika nanggaling ang salitang "asu"?
  Akkadian
  Phoenician
  Romano
  Greek
  10s
  Edit
  Delete
 • Q7
  7. Ito ang pananaw na may mayaman at maunlad na kultura ang mga Asyano bago pa man dumating ang mga Kanluranin.
  Eurosentriko
  Asyasentriko
  Asyasentrik
  Eurosentrik
  10s
  Edit
  Delete
 • Q8
  8. Ano ang paniniwala ng mga Kanluranin sa mga Asyano?
  Pinaniniwalaan nilang "superior" ang kanilang kultura kompara sa mga Asyano.
  Pinaniniwalaan nilang "superior" ang kultura ng mga Asyano kaysa sa kanila.
  Pantay-pantay lamang ang naging impluwensiya nilang dalawa.
  Pinaniniwalaan nilang "inferior" ang kanilang kultura kompara sa mga Asyano.
  10s
  Edit
  Delete
 • Q9
  9. Ito ang ibang tawag sa "malapit na Silangan".
  Near East
  Near North
  Near West
  Near South
  10s
  Edit
  Delete
 • Q10
  10. Ito naman ang ibang tawag sa "Malayong Silangan".
  Far West
  Far East
  Far North
  Far South
  10s
  Edit
  Delete
 • Q11
  11.Ano ang tawag sa kinaroroonan ng unang salik ng paghahati ?
  Bisinal
  Point of Reference
  Lokasyon
  Absoluto
  10s
  Edit
  Delete
 • Q12
  12. Ilang porsyento ng kabuuang sukat ng daigdig ang kontinenteng Asya?
  30 %
  35 %
  45 %
  40 %
  10s
  Edit
  Delete
 • Q13
  13. Nahahati ang Asya sa ilang rehiyon o bahagi?
  5
  7
  4
  6
  10s
  Edit
  Delete
 • Q14
  14. Ito ang tawag sa lokasyong nakabatay sa digri latitud at longitud.
  Absoluto
  Digri
  Bisinal
  Point of Reference
  10s
  Edit
  Delete
 • Q15
  15. Ito ang lokasyong nakabatay sa mga kalapit o kapitbahay na bansa at mga pangunahing anyong lupa na nagsisilbing hangganan.
  Insular
  Absoluto
  Bisinal
  Digri
  10s
  Edit
  Delete
 • Q16
  16. Ano ang tawag sa magkakatulad na lagay ng panahon ng mga bansa sa loob ng mahabang panahon?
  klima
  topograpiya
  panahon
  temperatura
  10s
  Edit
  Delete
 • Q17
  17. Ito ang lokasyong nakabatay sa mga nakapaligid na anyong tubig na nagsisilbing hangganan ng isang lugar.
  Digri
  Insular
  Absoluto
  Bisinal
  10s
  Edit
  Delete
 • Q18
  18. Sino ang sumulat sa epikong "Illiad at Odyssey"?
  Homer
  Herodotus
  Asie
  Sophocles
  10s
  Edit
  Delete
 • Q19
  19. Sa anong rehiyon ng Asya napabilang ang bansang Pilipinas?
  Silangang Asya
  Kanlurang Asya
  Timog-Silangang Asya
  Timog Asya
  10s
  Edit
  Delete
 • Q20
  20. Kumpletuhin ang pahayag tungkol sa kahulugan ng terminong Asia " lupain kung saan sumisikat ang ________________".
  bituin
  buwan
  liwanag
  araw
  10s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class