placeholder image to represent content

BAB 2 PENETAPAN VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERNIAGAAN

Quiz by UNA CUNA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1

  Terbahagi kepada dua kategori, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dibentuk oleh pihak pengurusan sama ada organisasi bermotifkan untung atau organisasi bukan bermotifkan untung

  Apakah konsep perancangan strategik berkenaan?

  Objektif Perniagaan

  Misi

  Piagam Pelanggan

  Visi

  30s
 • Q2

  "Syarikat BDC Sdn Bhd menyasarkan pengeluaran sebanyak 100 000 botol sos pada 2017. Pada hujung 2017, sebanyak 95, 000 unit botol sos yang berjaya dikeluarkan."

  Apakah ciri objektif yang gagal dipenuhi oleh Syarikat BDC Sdn Bhd?

  Boleh Dicapai (Attainable)

  Spesifik (Specific)

  Boleh Diukur (Measurable)

  Jangka Masa (Time Frame)

  30s
 • Q3

  Antara berikut, manakah kepentingan membentuk objektif yang boleh dicapai dalam sesebuah perniagaan?

  I - Perniagaan dapat mengenal pasti sumber-sumber sedia ada dengan baik

  II - Dapat memastikan sasaran dicapai sekiranya pekerja tidak cukup

  III- Perniagaan dapat memastikan pekerja menggemblengkan tenaga sepenuhnya

  IV - Perniagaan dapat memastikan objektif dicapai pada tarikh yang ditetapkan

  I dan III

  III dan IV

  II dan IV

  I dan II

  30s
 • Q4

  "Sebuah syarikat pengeluar perabot menggunakan carta gantt untuk merancang pelakasanaan pengeluaran perabot?"

  Apakah ciri objektif yang dapat dicapai oleh Syarikat berkenaan?

  Jangka Masa (Time Frame)

  Spesifik (Specific)

  Boleh Diukur (Measurable)

  Boleh Dicapai (Attainable)

  30s
 • Q5

  Manakah yang benar tentang X?

  Ciri-ciri objektif perniagaan:

  - Spesifik

  - Boleh diukur

  - Boleh dicapai

  -Jangka masa

  X ?

  Penentuan objektif mengambil kira kemampuan syarikat dalam aspek sumber yang ada

  Pernyataan objektif perlu dinyatakan secara khusus

  Penentuan objektif mengikut sasaran yang boleh dicapai

  Penentuan objektif perlu ada penetapan tarikh yang perlu dicapai

  30s
 • Q6

  Penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk dicapai. Apakah ciri objektif tersebut?

  Boleh Diukur (Measurable)

  Spesifik (Specific)

  Munasabah (Realistic)

  Boleh Dicapai (Attainable)

  30s
 • Q7

  Maklumat berikut berkaitan dengan objektif syarikat Baju Abadi.

  Keuntungan meningkat sebanyak 30% dalam tempoh 2 Tahun

  Nyatakan ciri-ciri SMART yang ada dalam pernyataan objektif berikut

  Munasabah dan boleh diukur

  Boleh diukur dan jangka masa

  Munasabah dan Jangka Masa

  Boleh Diukur dan Spesifik

  30s
 • Q8

  Pernyataan di bawah merujuk kepada objektif sesebuah perniagaan

  Syarikat Mesra Sdn Bhd akan mengeluarkan 50,000 unit kereta pada tahun depan

  Apakah ciri-ciri objektif perniagaan tersebut?

  Munasabah (Realistic)

  Boleh Diukur (Measurable)

  Jangka Masa (Time Frame)

  Boleh Dicapai ( Attainable)

  30s
 • Q9

  “Syarikat akan mengeluarkan beberapa unit kereta penumpang dan beberapa unit motosikal kuasa tinggi pada tahun hadapan.”

  Apakah ciri objektif yang baik yang dipenuhi oleh Encik Megat Ismail?

  Boleh Dicapai (Attainable)

  Boleh Diukur (Measurable)

  Munasabah (Realistic)

  Jangka Masa (Time Frame)

  30s
 • Q10

  Antara berikut yang manakah merupakan panduan untuk menghasilkan objektif perniagaan?

  Membentuk objektif yang memenuhi ciri-ciri SMART

  Menilai objektif yang memenuhi ciri-ciri SMART

  Memilih objektif yang memenuhi ciri-ciri SMART

  Menyenaraikan objektif yang memenuhi ciri-ciri SMART

  30s
 • Q11

  Sesuatu objektif yang hendak dibentuk haruslah bersifat spesifik. Apakah maksud spesifik?

  Jangka masa untuk sesuatu objektif dicapai perlu dinyatakan secara tepat

  Objektif yang dibentuk perlu dinyatakan dengan jelas dan bersistem

  Objektif yang dibentuk mesti mendatangkan manfaat kepada pemilik

  Objektif yang ditetapkan mestilah dicapai dalam tempoh masa yang diberikan

  30s
 • Q12

  Antara berikut, yang manakah ciri-ciri objektif yang baik?

  I. Dibuat secara umum

  II. Boleh diterjemahkan

  III. Mempunyai satu tarikh tertentu

  IV. Mempunyai sasaran yang boleh dicapai

  II dan III

  I dan II

  I dan IV

  III dan IV

  30s
 • Q13

  Jika kita hendak membentuk objektif, maka objektif yang dibentuk itu mestilah bersifat praktikal dan boleh dilaksanakan.

  Apakah ciri yang dimaksudkan di atas?

  Boleh diukur

  Boleh dicapai 

  Munasabah

  Spesifik

  30s
 • Q14

  Apakah Carta Gantt?

  Carta yang menunjukkan jenis aktiviti yang dirancang dengan tempoh masa yang telah ditetapkan

  Carta yang menunjukkan tempoh matang bagi beberapa aktiviti yang terlibat dalam sesuatu projek

  Carta yang menunjukkan tarikh yang dirancang dan sebenar bagi beberapa aktiviti yang terlibat dalam sesuatu projek

  Carta yang menunjukkan masa permulaan bagi beberapa aktiviti yang terlibat dalam sesuatu projek

  30s

Teachers give this quiz to your class