placeholder image to represent content

Bahagi ng Pananalita

Quiz by Mildred Lopez Quiza

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
28 questions
Show answers
 • Q1
  Ang sumusunod ay bahagi ng pananalitang pangnilalaman MALIBAN SA:
  Pangngalan
  Pangatnig
  Pang-abay
  Pandiwa
  30s
 • Q2
  Ang mga sumusunod ay bahagi ng pananalitang pangkayarian MALIBAN SA:
  Pang-angkop
  Pantukoy
  Pang-abay
  Pang-ukol
  30s
 • Q3
  Sa paggamit ng bahagi ng pananalitang ito ay maipapakita ang kaukulan ng isang tao, bagay, atbp. sa isa pang tao, bagay, atbp.
  pangatnig
  pangawing
  pang-ukol
  pang-angkop
  30s
 • Q4
  Ang bahagi ng pananalitang ito ay maaaring magpakita ng relasyon ng pagsasalungatan, pagiging sanhi at bunga, atbp.
  pang-ukol
  pangatnig
  pang-angkop
  pangawing
  30s
 • Q5
  Ito ay nag-uugnay ng paksa at panaguring pangngalan, panaguring panghalip, panaguring pang-uri o panaguring pang-abay.
  Pang-angkop
  Pangawing
  Pangatnig
  Pang-ukol
  30s
 • Q6
  Bahagi ito ng pananalita na pasalitang simbolong ang tinutukoy ay tao, hayop, bagay, pook, pangyayari.
  Pandiwa
  Pang-abay
  Pang-uri
  Pangngalan
  30s
 • Q7
  Bahagi ng pananalita ng nagpapakilos o nagbibigay-buhay sa isang lipon ng mga salita o nakikilala sa pamamagitan ng mga impleksyon nito sa iba't ibang aspekto ayon sa uri ng kilos na isinasaad nito.
  Pangngalan
  Pang-uri
  Pandiwa
  Pang-abay
  30s
 • Q8
  Bahagi ng pananalita na nagsasaad ng katangian o uri ng tao, hayop, bagay, lunan na tinutukoy ng pangngalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pangungusap
  Pang-abay
  Pandiwa
  Pangngalan
  Pang-uri
  30s
 • Q9
  Bahagi ng pananalita na nakikilala dahil sa kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na bumubuo ng parirala.
  Pang-abay
  Pang-uri
  Pangngalan
  Pandiwa
  30s
 • Q10
  Bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan.
  Pananda
  Pantukoy
  Pang-ukol
  Pang-angkop
  30s
 • Q11
  Bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap.
  Pang-ukol
  Pananda
  Pantukoy
  Pang-angkop
  30s
 • Q12
  Bahagi ng pananalita na nagunguna sa pangngalan o panghalip na ginagamit sa simuno o kaganapang pansimuno, pamuno o alinman sa dalawa.
  Pang-angkop
  Pantukoy
  Pananda
  Pang-ukol
  30s
 • Q13
  Alin ang hindi kasama sa pangkat:
  Abogado
  Villaroman
  Miguel
  Clarissa
  30s
 • Q14
  Ang sumusunod ay tahas na mga pangngalan dahil tumutukoy sa bagay na materyal MALIBAN SA:
  kapaligiran
  kagubatan
  kasangkapan
  kaugalian
  30s
 • Q15
  Alin ang hindi kabilang sa pangkat
  Bundok Arayat
  simbahan
  plaza
  dagat
  30s

Teachers give this quiz to your class