Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Birtud ay hindi lamang kinagawiang kilos kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katuwiran.

  true
  false
  True or False
  30s
  EsP7PB-IIIb-9.3
 • Q2

  Ang Gawi o Habit ay nagmula sa salitang Latin na HABERE na ang ibig sabihin ay Pagiging Tao.

  false
  true
  True or False
  30s
  EsP7PB-IIIb-9.3
 • Q3

  Ang dalawang uri ng birtud ay Moral at Espirituwal.

  false
  true
  True or False
  30s
  EsP7PB-IIIb-9.3
 • Q4

  Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos.

  true
  false
  True or False
  30s
  EsP7PB-IIIb-9.3
 • Q5

  Maging ang hayop ay maaaring magtaglay ng birtud.

  false
  true
  True or False
  30s
  EsP7PB-IIIb-9.3

Teachers give this quiz to your class