placeholder image to represent content

Basic Question Type

Quiz by Jasmin Pambid

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F10EP-IIf-32
F10PB-IIa-b-75

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ayon kay Mooney, ito ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng  pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan.

  scrambled://kultura

  30s
  F10EP-IIf-32
 • Q2

  Ito ay ang mga asal, gawi o kilos na nagiging pamantayan ng isang indibidwal kung paano siya gagalaw sa lipunan.

  scrambled://kaugalian

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q3

  Ito ay ang pangkalahatang batayan ng normal na pagkilos ng mga tao sa isang lipunan.

  scrambled://Folkways

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q4

   Ito ay mas mahigpit na batayan ng kilos, kung saan natutukoy ang moralidad ng isang tao sa lipunang kaniyang ginagalawan.

  scrambled://mores

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q5

  Ito ang tawag sa paglabag sa mga mores, kung saan ang moralidad ng isang tao ay hindi angkop sa dapat na ikilos.

  scrambled://taboos

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q6

  Ito naman ang batayan ng kilos na ipinatupad ng kinauukulan para sundin ng mga mamamayan. 

  scrambled://batas

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q7

  Tumutukoy naman ito sa pamantayan ng lipunan kung ano ang mga gawaing katanggap-tanggap at ano ang mga kilos na hindi kanais-nais. 

  scrambled://pagpapahalaga

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q8

  Ito ay ang mga pananaw, ideya o kaisipan na tinatanggap sa lipunan bilang totoo. 

  scrambled://paniniwala

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q9

  Ito ay maaring mga materyal na bagay na nagbibigay ng kahulugan. Maari din itong paggamit ng di-berbal na komunikasyon at nabibigyan ng kahulugan ang isang bagay kahit hindi ito gamitan ng wika.

  scrambled://wika

  30s
  F10PB-IIa-b-75
 • Q10

  Ito ay  produkto ng imahinasyon ng mga tao. Sa pamamagitan ng dalawang ito, mas naipapahayag ng bawat tao ang kanilang emosyon at nararamdaman sa mas masining na paraan.

  scrambled://Sining at Panitikan

  30s
  F10PB-IIa-b-75

Teachers give this quiz to your class