placeholder image to represent content

Begreber inden for Statistik

Quiz by Steen Ingemann Rasmussen

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Hvad forstår vi ved ordet OBSERVATIONER?
  Question Image
  Observationer er de oplysninger og data, der indsamles. Datamængden kaldes også et observationssæt. Det kan eksempelvis være karakterer, bilmærker på skolens p-plads, højden på elever på 9. årgang osv...
  Observationer er den procentvise fordeling af eksempelvis karakterer
  Observationer er hvor mange gang eksempelvis en karakter forekommer
  Observationer er det samme ord som deskriptorer
  45s
 • Q2
  Hvad er TYPETALLET?
  Question Image
  Typetallet er det samme som gennemsnittet
  Typetallet er den observation, der forekommer mindst antal gange
  Typetallet for et observationssæt er den observation, der forekommer flest gange. Altså den mest typiske observation.
  Typetallet fortæller hvilken observation, der forekommer 50% af gangene
  45s
 • Q3
  Hvad er MIDDELTALLET?
  Question Image
  Er den midterste observation, når observationerne stilles op i rækkefølge.
  Middeltallet (eller gennemsnittet) for et observationssæt findes ved at dividere summen af samtlige observationer med det samlede antal observationer.
  Er antallet af en observation.
  Er hyppigheden af en observation i forhold til det samlede antal observationer.
  45s
 • Q4
  Hvad er HYPPIGHED?
  Question Image
  Hyppighed i et observationssæt er den observation, der forekommer flest gange.
  Hyppighed er antallet af en observation.
  Hyppighed er den midterste observation i et observationssæt, når observationerne er skrevet i rækkefølge.
  Hyppighed er det mindste tal, der forekommer i observationssættet.
  45s
 • Q5
  Hvad er MEDIANEN?
  Question Image
  Medianen er det mindste tal, der forekommer i observationssættet.
  Medianen er forskellen mellem størsteværdi og mindsteværdi.
  Medianen er den midterste observation i et observationssæt, når observationerne er skrevet i rækkefølge. Hvis der er to observationer i midten, er medianen det mindste af de to tal.
  Medianen for et observationssæt findes ved at dividere summen af samtlige observationer med det samlede antal observationer.
  45s
 • Q6
  Hvad er STØRSTEVÆRDI?
  Question Image
  Størsteværdien er det samme som typetallet.
  Størsteværdien er det største tal, der forekommer i observationssættet.
  Størsteværdien er den hyppigst forekommende observation
  Størsteværdien for et observationssæt er den observation, der forekommer flest gange.
  45s
 • Q7
  Hvad er MINDSTEVÆRDI?
  Question Image
  Mindsteværdien er det mindste tal, der forekommer i observationssættet.
  Mindsteværdien er det samme som det mindste middeltal (gennemsnit).
  Mindsteværdien er det samme som typetallet.
  Mindsteværdien er det samme som medianen.
  45s
 • Q8
  Hvad er VARIATIONSBREDDE?
  Question Image
  Variationsbredden er forskellen mellem størsteværdi og mindsteværdi. Variationsbredden angiver, hvor stort et område, observationerne spreder sig over.
  Variationsbredden er gennemsnittet mellem den mindste hyppighed og største hyppighed
  Variationsbredden er forskellen mellem den mindste hyppighed og største hyppighed
  Variationsbredden er forskellen mellem medianen og middeltallet.
  45s

Teachers give this quiz to your class