placeholder image to represent content

Bài 10+11+12+13

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
23 questions
Show answers
 • Q1
  Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây:
  Chỉ bằng dòng lệnh (Command)
  Chỉ bằng dòng lệnh (Command)
  Chỉ bằng "giọng nói"
  Đưa vào các lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)
  45s
 • Q2
  Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành
  Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử
  Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
  Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính
  Một phương án khác
  45s
 • Q3
  Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?
  Bộ nhớ trong (Rom, Ram)
  Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, CD,...)
  Kết quả khác
  Bộ xử lý trung tâm
  45s
 • Q4
  Tìm câu sai trong các câu dưới đây khi nói về hệ điều hành:
  Hệ điều hành Windows là hệ điều hành dùng cho máy tính cá nhân của hãng Microsoft
  Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ, khai thác các tài nguyên của máy tính một cách tối ưu
  Chức năng chính của hệ điều hành là thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet
  Hệ điều hành đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính
  45s
 • Q5
  Một số chức năng của hệ điều hành là:
  Cả ba câu trên đều đúng
  Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các phương tiện để tìm kiếm và truy cập thông tin được lưu trữ
  Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả
  Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống
  45s
 • Q6
  Một số thành phần của hệ điều hành là:
  Các chương trình nạp hệ thống
  Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống
  Cả ba câu trên đều đúng
  Các chương trình quản lí tài nguyên
  45s
 • Q7
  Tìm các câu sai trong các câu dưới đây.
  Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau
  Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.
  Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó.
  Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.
  45s
 • Q8
  Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu:
  dấu chấm (.)
  dấu hai chấm (:)
  dấu phẩy (,)
  dấu sao (*)
  45s
 • Q9
  Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:
  Kiểu tệp.
  Ngày/giờ thay đổi tệp.
  Tên thư mục chứa tệp.
  Kích thước của tệp.
  45s
 • Q10
  Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ:
  Một trang web
  Một văn bản
  Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
  Một gói tin
  45s
 • Q11
  Trong tin học, thư mục là một:
  Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)
  Tập hợp các tệp và thư mục con
  Mục lục để tra cứu thông tin
  Tệp đặc biệt không có phần mở rộng
  45s
 • Q12
  Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện:
  Edit/ Copy/ chọn nơi chứa thư mục, tệp/Paste
  Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste
  Không có lựa chọn nào đúng
  Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ Paste
  45s
 • Q13
  Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự:
  255 kí tự
  12 kí tự
  256 kí tự
  11 kí tự
  45s
 • Q14
  Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ?
  onthi?nghiep.doc
  bai8:\pas
  bangdiem*xls
  Bia giao an.doc
  45s
 • Q15
  Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?
  lop?cao.a
  bai8pas
  onthitotnghiep.doc
  bangdiem.xls
  45s

Teachers give this quiz to your class