Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Kailan naitatag ang Republika ng Biak-na-Bato?
  Hulyo 10, 1897
  Enero 10, 1897
  Oktubre 10, 1897
  Mayo 10, 1897
  30s
 • Q2
  Ito ang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa pagitan ng mga rebolusyonaryo at ng pwersang Espanyol.
  Kasunduan sa Maynila
  Kasunduan sa Paris
  Kasunduan sa Vienna
  Kasunduan sa Biak-na-Bato
  30s
 • Q3
  Siya ang namagitan sa mga rebolusyonaryo at ng pwersang Espanyol upang mapagtibay ang kasunduan.
  Gregorio del Pilar
  Mariano Trias
  Pedro Paterno
  Mariano Noriel
  30s
 • Q4
  Ayon sa kasunduan, saang lugar na kusang magpapatapon ang pangkat ni Aguinaldo?
  Estados Unidos
  Hong Kong
  Espanya
  Japan
  30s
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang dahilan ng pansamantalang pamamalagi ng mga rebolusyonaryo sa Biak-na-Bato?
  paghahanap ng pagkain
  pamamasyal sa yungib
  pagkatalo sa mga labanan sa Cavite
  pamamahinga sa paglalakbay
  30s

Teachers give this quiz to your class