placeholder image to represent content

BSA-I QUIZ CHAPTER1/2

Quiz by Ma'am Leigh Evangelista CTE

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Si Manuel L. Quezon ang kinikilalang Amang Balarilang Pilipino.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q2

  Ayon kay Adler, may mga dahilan kung bakitnakikipagkomunikasyon ang tao. Ang mga sumusunod ay kanilang dito maliban sa:

  Pangangailangang makakuha ng impormasyon

  Pangangailangang makisalamuha o makihalubilo

  Pangangailanganupang makilala ang sarili

  pangangailangang praktikal

  30s
 • Q3

  Ito ay uri ng komunikasyon na ginagamitan ng mgasalita o wika sa pagpapahayag ng kaisipan, damdamin o saloobin.

  di-berbal 

  simboliko          

  berbal                                                                      

  30s
 • Q4

  Ito ay komunikasyong nagaganap sa pagitan ngmalawakang media.

  Komunikasyong pangkaunlaran 

  Komunikasyongpang-organisasyon 

  Komunikasyong pampubliko

  Komunikasyong pangmasa

  30s
 • Q5

  Uri ng komunikasyon na tumutugon sa mga kabatirang dala ng tagapaghatid sa tagatanggap nang walang ginagamit na mgasalita kundi mga senyas, ekspresyon ng mukha at iba pa.

  simboliko

  berbal                                              

  di-berbal

  30s
 • Q6

  Ito ay wikang nasa proseso pa rin ng paglilinang, pagpapayaman at pagpapayabong.

  TAGALOG

  INGLES

  PILIPINO

  FILIPINO

  30s
 • Q7

  Ang mga sumusunod ay dekonstruksyon ng SB 1987 Artikulo XIV Seksyon 6 maliban saisa, alin ito?

  Isang wikang nasa proseso ng paglilinang

  Ang wikang Pambansa ay tatawaging Fililipino

  May dalawang saligan ng pagpapayabong at pagpapayaman sa wikang ito.

  Wikang patuloy na nagbabago alinsunod sa pagbabago ng panahon

  30s
 • Q8

  Kasalukuyang opisyal na lupong tagapamahala ng wikang Filipino at ang opisyal na institusyonng pamahalaan na inatasan sa paglilinang, pagpepreserba, at pagtataguyod ng mgaiba't ibang katutubong wika sa Pilipinas.

  Alyansa ng Tanggol Wika

  Linanganng mga Wika sa Pilipinas

  Surian ng Wikang Pambansa

  Komisyonng Wikang Filipino

  45s
 • Q9

  Sino ang pangulo ng Pilipinas nang magkaroon ng opisyal na wikang gagamitin sa bansa?

  Manuel Lito Queson

  Manuel Luis Quezon

  Manuel Lito Quezon 

  Manuel Luiz Quezon

  30s
 • Q10

  Taon kung kailan naitalaga ang wikang Pilipino bilang wikang Pambansa.

  1934

  1987

  1937

  1959

  30s
 • Q11

  Itoang tawag sa nagsisilbing wika ng nakararami at siyang naging tulay sa  pakikipagkomunikasyon ng tao.

  lingua-franca

  bernakular                                                                                                                         

  mother tongue

  wika  

  30s
 • Q12

  Iprinoklamang kautusang ito na Pilipino na ang magiging katawagan ng wikang Pambansa.

  Kautusang Pangkagawaran Blg. 7

  Kautusang Pangkagawran Blg. 57 

  Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134         

  Kautusang Tagapagpaganap Blg. 20

  30s
 • Q13

  kompyuter;Ingles, pansit:________

  Kastila

  Intsik

  Latin

  Japon

  30s
 • Q14

  _________:Tsuper, kudeta , __________: silya, libro, kubyertos , __________: taxi, fax ,__________: aquarium, modus operandi

  Pranses, Kastila, Ingles, Latin

  Latin, Kastila, Ingles, Pranses

  Kastila, Latin, Ingles, Pranses

  45s
 • Q15

  Itinatakda ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134, ang __________ bilang wikang opisyal ng bansa noong 1935.

  Tagalog

  Pilipino

  Filipino

  Kastila

  30s

Teachers give this quiz to your class