placeholder image to represent content

CA 2-ÔN TỐT NGHIỆP SINH 11- ĐỘNG VẬT

Quiz by trochoi1

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

  Manh tràng phát triển.    

  Dạ dày  đơn hoặc 4 ngăn.     

       

  Ruột dài.   

                                     

     Ruột ngắn.

  60s
 • Q2

  Động vật nào có biến đổi sinh học nhờ vi sinh vật trong manh tràng?

  Lợn

  Thỏ

  Cáo

  Người

  60s
 • Q3

  Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá nhưthế nào?

  Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.              

  Tiêu hoá nội bào.

  Tiêu hóa ngoại bào.                                             

  Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

  60s
 • Q4

  Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ cỏ  ở trâu bò diễn ra như thế nào?

  Hấp thụ bớt nước trong thứcăn

  vi sinh vật tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ trong cỏ

  Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.

  Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.

  60s
 • Q5

  Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?

   vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.

  Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.

  Thức ăn được ợ lên miệng đểnhai lại.

  Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.

  60s
 • Q6

  Phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hoá ở động vật?

  Động vật có xương sống vànhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hoá.

  Ở động vật đơn bào, thức ăn đượctiêu hoá trong túi tiêu hoá.

  Tiêu hoá à quá trình biến đổi thức ăn thành các chấtdinh dưỡng và tạo ra năng lượng.

  Ruột khoang có ống tiêu hoá và chỉ có tiêu hoá ngoại bào.

  60s
 • Q7

  Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở

     ruột già.                       

  ruột non.                        

  dạ dày.

   thực quản.                                        

  30s
 • Q8

  Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?

  người

  thủy tức

  trùng đế giày

  mèo

  30s
 • Q9

  Sinh vật nào có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bằng hệ thống ống khí

  Cá chép

  Chim bồ câu

  Châu chấu

  Voi

  30s
 • Q10

  Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấpnhư thế nào?

                                          

                

  Hô hấp bằng mang.

  Hô hấp bằng phổi.          

   Hô hấp qua bề mặt cơ thể.      

  Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

  30s
 • Q11

  Cơ quan hô hấp của loài động vật nào khác với các động vật còn lại?

                                 

  Phổi và da của ếch nhái.       

  Phổi của chim.

  Phổi của người

  Phổi của bò sát.   

  60s
 • Q12

  Côn trùng có hình thức hô hấpnào?

  Hô hấp bằng phổi.                            

  Hô hấp bằng mang.

   Hô hấp bằng hệ thống ốngkhí.        

  Hô hấp qua bềmặt cơ thể.

  60s
 • Q13

  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

  Vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết.

  Vận chuyển dinh dưỡng và chất khí.           

  Vận chuyển các sản phẩm bài tiết.

   Vận chuyển khí trong hô hấp.  

  60s
 • Q14

  Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

  Vì số lượng mao mạchlớn hơn.                        

  Vì mao mạch thường ở xa tim.

   Vìáp lực co bóp của tim giảm.

  Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn.                  

  60s
 • Q15

  Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

  Rắn hổ mang.                   

   Giun đốt.                        

  Cá rô đồng.

   Ốc sên.                         

  30s

Teachers give this quiz to your class