Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga nota ay may mga pagitan, maaari itong isa, dalawa, walong pagitan at higit pa. Ito ay tinatawag na range. Ang Range ay maaring malawak o maikli.

  Mali

  Tama

  30s
  MU4RH-Ia-1
 • Q2

  Ano ang pantay pantay ang kinalalagyan ng mga nota2. ascending stepwise – pataas ang galaw ng nota ngunit may isa, dalawa, tatlong pagitan

  Ascending Stepwise

  No Movement

  scending Skipwise

  30s
  MU4ME-IIf-6
 • Q3

  Ang pababa ang galaw ng nota ngunit may isa, dalawa, tatlong pagitan

  Ascending Stepwise

  Descending Stepwise

  No Movement

  30s
  MU4ME-IIf-6
 • Q4

  Ang descending skipwise ay pababa ang galaw ng nota ngunit may malalaking pagitan ang mga nota.

  Tama

  Mali

  30s
  MU4ME-IIf-6
 • Q5

  Angdescending skipwise ay pababa ang galaw ng nota ngunit may malalaking pagitan ang mga nota.

  Mali

  Tama

  30s
  MU4FO-IIIa-2
 • Q6

  Ang pintor ay naglalagay ng foreground, middle ground, at background upang maipakita ang tamang espasyo ng mga bagay sa larawan. Alin sa mga ito ang tumutukoy sa mga bagay na nasa likod at kadalasang maliliit?

  Foreground

  Background

  Middleground

  30s
  A4EL-IIa
 • Q7

  Anong pagdiriwang ang idinaraos sa Lungsod ng Baguio

  Panagbenga

  Pahiyas

  Moriones

  30s
  A4PR-IIIj-2
 • Q8

  Ang mga Pilipino ay may iba’t ibang uri ng tanawing kultural, alin sa mga sumusunod na tanawin ng pangkat-etniko ang kakikitaan ng disenyong okir ang kanilang tahanan at nakasentro ang kanilang pamumuhay sa Lawa ng Lanao?

  Bahay ng Maranao

  Bahay ng Ivatan

  Bahay ng Ifugao

  30s
  A4EL-IIc
 • Q9

  Anong elemento ng sining ang ginagamit sa pagdisenyo ng kasuotan?

  Linya

  Hugis at kulay

  Espasyo

  30s
  A4EL-IIa
 • Q10

  Ang pagpapatungpatong ng mga hugis at bagay sa larawan tinatawag na _______.

  Overlap

  Proporsyon

  Value

  30s
  A4EL-IIa
 • Q11

  Ang pagkilos ng sa maliksing paraan ay sukatan ng

  Flexibility

  Coordination

  Speed

  30s
 • Q12

  Ang layunin ng Filipino invasion games ay lusubin ang teritoryo ng kalaban upang manalo. Alin sa mga sumusunod anghalimbawa ng invasion games?

  Tumbang Preso

  Luksong Tinik

  Patintero

  30s
  PE4PF-IVb-h-18
 • Q13

  . Alin ang dapat gawin upang maiwasan ang aksidente sa pakikipaglaro?

  Huwag sumunod sa panuto ng laro

  Mag warm up

  Magsuot ng bestida

  30s
  PE4PF-IIIb-h-19
 • Q14

  Ang relay o karera ay isang uri ng laro na nangangailangan nang mabilisang pagkilos upang mauna laban sa mga katunggali. Ito ay maaaring laruin ng may apat o higit pang miyembro bawat pangkat.

  Tama

  Mali

  30s
  PE4PF-IVb-h-19
 • Q15

  Kailangan ng ibayong pag-iingat sa paglalaro ng sack race. dapat maiwasan ang may makabanggaan, tao man o bagay. kailangan din na masigurado na walang matutulis n

  Mali

  Tama

  30s
  PE4PF-IVb-h-19

Teachers give this quiz to your class