placeholder image to represent content

CÁCH MẠNG CỦA VUA MINH MẠNG

Quiz by Hoàng Lân

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Cách mạng của Vua Minh Mạng diễn ra vào thời gian nào?
  Từ 1858 đến 1883
  Từ 1802 đến 1820
  Từ 1841 đến 1847
  Từ 1820 đến 1841
  30s
 • Q2
  Vua Minh Mạng thuộc triều đại nào của Việt Nam?
  Triều Lê Sơ
  Triều Hồ
  Triều Nguyễn
  Triều Trần
  30s
 • Q3
  Trong Cách mạng của Vua Minh Mạng, ông thực hiện các biện pháp nào nhằm kiềm chế sự thống trị của các triều đình Tây phương?
  Chiến tranh và xâm lược
  Thực hiện kiểm soát ruộng đất
  Cải cách đất đai và kinh tế
  Đặt thuế cao
  30s
 • Q4
  Cách mạng của Vua Minh Mạng có ảnh hưởng gì đến chính sách ngoại giao của Việt Nam?
  Việt Nam gia nhập các liên minh quốc tế
  Giai đoạn này Việt Nam duy trì chính sách đóng cửa với thế giới bên ngoài
  Việt Nam mở rộng quan hệ kinh tế với các nước hàng xóm
  Việt Nam mở cửa đón đầu tiếp xúc với các nước khác
  30s
 • Q5
  Vua Minh Mạng sinh năm nào?
  1825
  1791
  1810
  1802
  30s
 • Q6
  Trong Cách mạng của Vua Minh Mạng, ông thực hiện biện pháp nào nhằm ngăn chặn hoạt động của các giáo phái phương Tây?
  Thành lập các giáo phái phương Tây
  Cấm các giáo phái phương Tây
  Hỗ trợ các giáo phái phương Tây
  Tạo điều kiện cho các giáo phái phương Tây
  30s
 • Q7
  Vua Minh Mạng là vị vua thứ mấy của triều Nguyễn?
  4
  3
  2
  1
  30s
 • Q8
  Trong cách mạng của Vua Minh Mạng, mục tiêu cải cách xã hội chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nào?
  Nông nghiệp
  Quân đội
  Giáo dục
  Thương mại
  30s
 • Q9
  Vua Minh Mạng sinh sống và trị vì ở đâu?
  Huế
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  Đà Nẵng
  30s
 • Q10
  Vua Minh Mạng có bao nhiêu năm trị vì?
  15
  10
  25
  20
  30s

Teachers give this quiz to your class