placeholder image to represent content

CCNN Unidade 1. O ser humano

Quiz by Manuel Ángel

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
64 questions
Show answers
 • Q1
  O ser humano é:
  asexual.
  autótrofo.
  nutricional.
  pluricelular e vertebrado.
  30s
 • Q2
  As células agrúpanse en:
  órganos.
  tecidos.
  sistemas.
  aparatos.
  30s
 • Q3
  Os tecidos forman:
  aparatos.
  células.
  sistemas.
  órganos.
  30s
 • Q4
  Os órganos se combinan para:
  estudar a fisioloxía corporal.
  formar tecidos.
  formar aparatos e sistemas.
  formar o esqueleto.
  30s
 • Q5
  As funcións vitais:
  son 7.
  son 5.
  son realizadas polos sistemas e aparatos.
  dan de comer ó ser humano.
  30s
 • Q6
  A fisioloxía é:
  a forma e estructura dos seres vivos e a ciencia que estuda a estructura dos seres vivos
  os sistemas e aparatos que realizan as funcións vitais.
  o grupo completo de órganos e tecidos.
  o conxunto de funcións que realizan os seres vivos e a ciencia que estuda as funcións que realizan os seres vivos.
  30s
 • Q7
  A anatomía é:
  A forma na que está colocado o esqueleto no corpo humano.
  o conxunto de funcións que realizan os seres vivos e a ciencia que estuda as funcións que realizan os seres vivos.
  O estudo dos aparatos e sistemas.
  a forma e estructura dos seres vivos e a ciencia que estuda a estructura dos seres vivos.
  30s
 • Q8
  As funcións vitais son:
  as accións que realizan os seres vivos para vivir ou producir outros seres vivos.
  o soño, a alimentación e o exercicio físico.
  a relación co medio e o gusto polos sabores da comida.
  todas son correctas.
  30s
 • Q9
  As funcións vitais son:
  nutrición, relación e reproducción.
  alimentarse, moverse, cultivar comida e educar á descendencia.
  nutrición. descanso e reproducción.
  comer, descansar e reproducirse.
  30s
 • Q10
  A función de nutrición lévase a cabo a través:
  dos aparatos dixestivo, circulatorio e respiratorio e do sistema excretor.
  do estómago, os intestinos e a vexiga urinaria.
  do aparato dixestivo.
  do aparato dixestivo e do sistema excretor.
  30s
 • Q11
  A función de relación posibilita:
  elixir parexa para reproducirse.
  coñecer outros seres humanos.
  saber moverse polo medio e atopar alimentos.
  a relación coa contorna.
  30s
 • Q12
  A nutrición no ser humano é:
  autótrofa.
  todas son correctas.
  heterótrofa.
  vegana.
  30s
 • Q13
  Na función de relación interveñen:
  os sistemas nervioso, endócrino e muscular, os órganos dos sentidos e o aparato locomotor.
  os ósos e os músculos
  o sistema nervioso.
  a anatomía e a fisioloxía.
  30s
 • Q14
  O aparato locomotor está formado por:
  esqueleto e músculos.
  a enerxía e os músculos.
  células que se agrupan en tecidos.
  as pernas.
  30s
 • Q15
  A reproducción humana realízase de forma:
  todas son correctas.
  asexual.
  sexual.
  distante.
  30s

Teachers give this quiz to your class