placeholder image to represent content

Chiến lược chiến tranh đặc biệt

Quiz by Mỹ Kim

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  “Một tấc không đi, một ly không rời” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?

  Cuộc đấu tranh của các tín đồ Phật giáo

  Phá ấp chiến lược

  Cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên

  Cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên

  30s
 • Q2

  Vì sao Mĩ lại chuyển sang thực hiện Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"(1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam?

  Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại

  Phong trào "Đồng khởi" đã phá vỡ hệ thống chính quyền địch ở miền Nam

  Chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm khủng bố cách mạng miền Nam

  Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm được củngcố

  30s
 • Q3

  Bản chất của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ thực hiện ở miềnNam Việt Nam là

  Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu cũ

  Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới

   Nội chiến giữa hai miền Nam

  Chiến tranh giới hạn

  30s
 • Q4

  “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàncầu của Mỹ?

  Chính sách thực lực.

  Bên miệng hố chiến tranh.

  Phản ứng linh hoạt.

  Ngăn đe thực tế.

  30s
 • Q5

  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miềnNam Việt Nam (1961-1965) là

  Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.

  Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam.

  “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”

  “Dùng người Việt đánh người Việt”.

  30s
 • Q6

  Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chiến lược “chiếntranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là

  Quân đội Việt Nam Cộng hòa

  Quân viễn chinh Mĩ

  Quân đồng minh Mĩ

  Quân viễn chinh và đồng minh Mĩ

  30s
 • Q7

  Mục tiêu của kế hoạch Giônxơn – Mác Namara trong chiến lược “chiếntranh đặc biệt” ở miền Nam (1961-1965) là gì?

  Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 18 tháng

  Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 16 tháng

  Hoàn thành bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm

  Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 24 tháng

  30s
 • Q8

  Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miềnNam Việt Nam là

  Quân đội Việt Nam Cộng hòa

  Ấp chiến lược

  Phương tiện chiến tranh của Mĩ

  Cố vấn Mĩ

  30s
 • Q9

  Sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam ViệtNam (1961-1965) đã có tác động như thế nào đến chiến lược toàn cầu của Mĩ?

  Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ

  Cho thấy tính không khả thi của chiến lược toàn cầu

  Làm thất bại một loại hình chiến tranh thí điểm trong chiến lược toàn cầu

  Làm phá sản chiến lược toàn cầu

  30s

Teachers give this quiz to your class