placeholder image to represent content

China §1-3

Quiz by Marleen Kunst

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1
  In welke van deze gebieden vind je het hooggebergte?
  Question Image
  1
  2
  4
  3
  30s
 • Q2
  Door welk soort plaatbeweging worden gebergtes gevormd?
  Question Image
  Convergent
  Transform
  Divergent
  30s
 • Q3
  Wat betekent de donker paars/roze kleur op de kaart?
  Question Image
  Gebergten
  Zwaar aangetast door erosie
  Grote hoeveelheden neerslag
  Groot risico op aardbevingen
  30s
 • Q4
  Waar in China vind je de hoogste bevolkingsdichtheid?
  In de kustvlakten waar een zeeklimaat heerst.
  Rond de middenloop, waar een steppeklimaat heerst.
  Rond de middenloop waar veel vruchtbare lössgrond te vinden is.
  Rond de kustvlakten waar een tropisch klimaat heerst.
  30s
 • Q5
  In China groeien steden snel. Welk begrip wordt hiervoor gebruikt?
  Question Image
  Grote interne migratie
  Hoge verstedelijkingsgraad
  Hoog urbanisatietempo
  Hoge urbanisatiegraad
  30s
 • Q6
  Door het hoge urbanisatietempo maken oude wijken steeds vaker plaats voor moderne wijken met hoge flatgebouwen. Hoe heten deze oude wijken?
  Question Image
  Slums
  Hutongs
  SEZ's
  Hukou
  30s
 • Q7
  Waar zie je in de bovenstaande afbeelding een voorbeeld van?
  Question Image
  Neerslagregiem
  Bodemerosie door water (watererosie)
  Bodemerosie door wind (winderosie)
  Infiltratiecapaciteit
  30s
 • Q8
  Wat zijn oorzaak en gevolg van een lagere infiltratiecapaciteit?
  Oorzaak: overbegrazing en ontbossing - Gevolg: meer moessons en pieken in neerslag
  Oorzaak: verdwijnen van begroeiing - Gevolg: bodemerosie en stofstormen
  Oorzaak: verdwijnen van begroeiing - Gevolg: piekafvoeren en bodemerosie
  Oorzaak: bodemerosie door wind - Gevolg: piekafvoeren en verdwijnen van lössgebied.
  30s
 • Q9
  Subductie treedt soms op bij?
  Question Image
  Divergente plaatbeweging
  Transforme plaatbeweging
  Een convergente plaatbeweging
  30s
 • Q10
  Welke uitspraak over aardmetalen is waar?
  Question Image
  Voorbeelden zijn steenkool, aardgas en aardolie, je vindt ze vooral in de buurt van gebergten.
  Deze heten ook wel fossiele brandstoffen en ze worden veel gewonnen op het continentaal plat.
  Deze heten ook wel fossiele brandstoffen, voorbeelden zijn steenkool, aardgas en aardolie.
  Voorbeelden zijn tin, goud en koper en ze kunnen gevormd worden door het stollen van magma.
  30s
 • Q11
  China probeert ervoor te zorgen dat ze over voldoende fossiele brandstoffen blijven beschikken. Wat is GEEN manier waarop ze dit doen?
  Question Image
  Door veel geld te investeren in landen die over veel olie, steenkool en aardgas beschikken.
  Door ook andere fossiele brandstoffen te gaan gebruiken.
  Door over te stappen van schachtbouw naar dagbouw.
  Door het zoeken naar nieuwe bronnen op het continentaal plat
  30s
 • Q12
  Kijk naar de foto. Welk begrip past het beste bij deze foto?
  Question Image
  Verwoestijning
  Nomaden
  Etnische minderheden
  Moesson
  30s
 • Q13
  In welk klimaatgebied wonen deze nomaden?
  Question Image
  Hooggebergteklimaat
  Steppeklimaat
  Landklimaat
  Zeeklimaat
  30s

Teachers give this quiz to your class