placeholder image to represent content

Chương I_ Bài 7 + Bài 8 + Bài 9

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau gọi là:
  Ngôn ngữ lập trình
  Phần mềm máy tính
  Thuật toán
  Sơ đồ khối
  60s
 • Q2
  Hệ điều hành Windows 10 là:
  Phần mềm tiện ích
  Phần mềm công cụ
  Phần mềm ứng dụng
  Phần mềm hệ thống
  60s
 • Q3
  Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word là:
  Phần mềm tiện ích
  Phần mềm hệ thống
  Phần mềm ứng dụng
  Phần mềm công cụ
  60s
 • Q4
  Có mấy ứng dụng tin học mà em biết?
  6
  8
  9
  7
  60s
 • Q5
  Con người dựa vào máy tính để thiết kế mạch điện tử, ứng dụng này thuộc lĩnh vực nào?
  Tự động hóa và điều khiển
  Giải các bài toán khoa học kĩ thuật
  Giải trí
  Trí tuệ nhân tạo
  60s
 • Q6
  Để phát triển tin học cần có một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lý chặt chẽ và:
  Một đội ngũ lao động có bằng THPT
  Một đội ngũ lao động có trí tuệ
  Một đội ngũ lao động có giấy chứng nhận THCS
  Một đội ngũ lao đông có bằng đại học
  60s
 • Q7
  Các việc nào dưới đây cần phê phán?
  Tất cả các việc trên
  Sao chép phần mềm không có bản quyền
  Phát tán các hình ảnh đồi trụy lên mạng
  Sử dụng mã nguồn chương trình của người khác đưa vào chương trình của mình mà không xin phép
  60s
 • Q8
  Cho biết hành động không vi phạm pháp luật trong xã hội tin học hóa?
  Tải và sử dụng các chương trình dùng thử hoặc miễn phí
  Truyền nhau xem những đoạn phim đồi trụy
  Tạo trang web bán hàng qua mạng ảo để hu lợi không hợp pháp
  Tải các phần mềm kèm theo Crack để sử dụng
  60s

Teachers give this quiz to your class