placeholder image to represent content

Chương III:HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1
  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:
  Mô hình cơ sở quan hệ
  Mô hình hướng đối tượng
  Mô hình dữ liệu quan hệ
  Mô hình phân cấp
  30s
 • Q2
  Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?
  tất cả các câu trên
  các thao tác, phép toán trên dữ liệu
  cấu trúc dữ liệu
  các ràng buộc dữ liệu
  30s
 • Q3
  Phát biểu nào trong các phát biểu sau là Sai khi nói về miền?
  Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text
  Mỗi một thuộc tính có thể có hai miền trở lên
  Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau
  Hai thuộc tính khác nhau có thể cùng miền
  30s
 • Q4
  Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của 1 quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
  Quan hệ có thuộc tính đa trị hay phức hợp
  Tên của các thuộc tính có thể trùng nhau
  Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng
  Mỗi thuộc tính có 1 tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng
  30s
 • Q5
  Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ để chỉ đối tượng:
  cột
  hàng
  kiểu dữ liệu của 1 thuộc tính
  bảng
  30s

Teachers give this quiz to your class