placeholder image to represent content

CL 11: Fourth Monthly Examination (Knowledge)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Sino ang naging kauna-unahang Pilipinong Santo?
  Question Image
  San Lorenzo Ruiz
  San Pedro Calungsod
  San Francisco
  San Antonio
  30s
 • Q2
  Sino ang pari na pumayag isama si San Pedro Calungsod upang gampanan ang misyon nila sa Isla ng Ladrones?
  Question Image
  Padre Diego Luis de San Vitores
  Padre Pablo Jose de Burgos
  Padre Pio
  Padre Diego Juan de Letran
  45s
 • Q3
  Saang lugar sa Pilipinas ipinanganak si San Pedro Calungsod?
  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q4
  Kailan ang petsa ng kapistahan ni San Lorenzo Ruiz?
  Question Image
  Setyembre 28
  Oktubre 28
  Nobyembre 28
  Disyembre 28
  45s
 • Q5
  Sino ang ating pangunahing modelo sa Pananampalataya, Pag-asa, at Pag-ibig?
  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q6
  Ano ang bisa ng pagdadalang-tao ni Maria? Ito ay sa pamamagitan ng alin?
  Sa pamamagitan ng Espiritu Santo
  Sa pamamagitan ng panaginip
  Sa pamamagitan ng hilot
  Sa pamamagitan ni Jose
  45s
 • Q7
  Ano ang hatid ng pagsilang ni Jesus sa mundong ibabaw?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q8
  Ano ang ibig sabihin ng salitang "Parousia"?
  Question Image
  Ang muling pagbabalik ni Kristo upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
  Ang pangangaral ni Kristo sa iba't ibang lugar ng Galilea.
  Ang kapanganakan ni Kristo upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
  Ang pagkamatay ni Kristo sa Krus ng kalbaryo.
  45s
 • Q9
  TAMA O MALI: Si Jesus ay isang totoong Diyos at totoong tao.
  Question Image
  MALI
  TAMA
  45s
 • Q10
  Sa loob ng Banal na Pagdiriwang, ano ang ipinapakita ng konsekrasyon sa tinapay at alak?
  Question Image
  Ang pagbabagong anyo nito, ang tinapay ay nagiging totoong Katawan at ang alak ay totoong Dugo ni Jesukristo.
  Ang pagbabagong anyo nito, ang tinapay ay nagiging totoong Katawan at ang alak ay totoong Dugo ni Jose.
  Ang pagbabagong anyo nito, ang tinapay ay nagiging totoong Katawan at ang alak ay totoong Dugo ni Abraham.
  Ang pagbabagong anyo nito, ang tinapay ay nagiging totoong Katawan at ang alak ay totoong Dugo ni Maria.
  45s

Teachers give this quiz to your class