placeholder image to represent content

CL & EsP 4 1st Monthly Exam

Quiz by Eljun Madrelijos

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  When Jesus forgives our sins, we become spiritually healthy. 

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q2

  Peter has the power not only to heal, but also to forgive sins.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q3

  Jesus calls us to be compassionate just as He is compassionate.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q4

  We show compassion to the sick by comforting them and giving them help. 

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q5

  The gift of healing is given by apostles. 

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q6

  Jesus continues His healing ministry today through the Sacrament of Anointing of the Sick. 

  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7

  The Sacrament of the anointing of the Sick is healing in a _________ way.

  ordinary 

  normal

  special 

  30s
 • Q8

  Jesus passed on His healing ministry to His _____________.

  enemy

  Apostles 

  priest 

  30s
 • Q9

  Our _________ for each other will make us strong and help us see our sickness as our way of sharing in the sufferings of Christ. 

  donation 

  prayer

  love

  30s
 • Q10

  The healing of the _____ comes when the sins of the sick are forgiven. 

  body 

  illness 

  soul 

  30s
 • Q11

  Ang pagmamahal sa ______________ ay ang pagiging masigasig sa pagtuklas ng totoo.

  kamalian 

  kasinungalingan 

  katotohanan

  30s
 • Q12

  May ______________ tayo na ibahagi ang katotohanan, kaya dapat nating alamin kung ang hawak ba nating impormasyon ay totoo. 

  tungkulin 

  karapatan 

  30s
 • Q13

  Ang pagkakaroon ng _____ na isip ay pagpapakita ng kahandaang tanggapin na ang bawat isa ay may kanikaniyang pananaw tungkol sa mga bagay-bagay

  bukas 

  malinaw

  sarado 

  30s
 • Q14

  Ang pagkakaroon ng ibang _________ ay hindi nangangahulugang pagputol sa relasyon sa iba. 

  naisin  

  gawain 

  pananaw 

  30s
 • Q15

  Nakikinig ng mabuti si maria habang ang kanyang kamagaral ay nagpapaliwanang sa kanilang paaralan. 

  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class