placeholder image to represent content

CL2&3 Chinese Food

Quiz by Lan-Jy Duke

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  to want
  qǐng
  xiǎng yào
  dào dì de
  zhōng guó cài
  30s
 • Q2
  to get to know
  hěn hǎo chī
  rèn shí
  kàn qǐ lái
  zhōng guó cài
  30s
 • Q3
  to tell
  zhōng guó cài
  gào sù
  kàn qǐ lái
  hěn hǎo chī
  30s
 • Q4
  to please, to invite
  bú hǎo yì sī
  zhōng guó cài
  qǐng
  bǎ A nòng dào B shàng
  30s
 • Q5
  authentic
  hěn hǎo chī
  bú hǎo yì sī
  dào dì de
  kàn qǐ lái
  30s
 • Q6
  Chinese food
  bú hǎo yì sī
  kàn qǐ lái
  bǎ A nòng dào B shàng
  zhōng guó cài
  30s
 • Q7
  good taste
  zhōng guó cài
  hěn hǎo chī
  xiǎng yào
  rèn shí
  30s
 • Q8
  to look + adj
  dào dì de
  kàn qǐ lái
  gào sù
  qǐng
  30s
 • Q9
  feel embarrassed
  xiǎng yào
  bú hǎo yì sī
  zhōng guó cài
  dào dì de
  30s
 • Q10
  to get A onto B
  gào sù
  bǎ A nòng dào B shàng
  xiǎng yào
  rèn shí
  30s

Teachers give this quiz to your class