Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pundasyon sa pagsasabuhay ng iba pang mga birtud?

  Kardinal na Birtud

  Kalikasan

  Works of Intelligence

  Kalinisan ng kaisipan

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q2

  Ano ang kaalaman sa paggawa ng mabuti o masama at ito ay unang natututuhan sa pamilya, sa tulong ng simbahan, at sa ating paglabas sa tahanan, nariyan ang paaralan at pamahalaan?

  Kasiyahan

  Karunungan

  Pagkakaisa

  Moralidad

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q3

  Anong salita ang nagmula sa Latin na"cardo"?

  Propeta

  Hari

  Pari

  Kardinal

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q4

  Anong birtud ang gumagabay sa praktikal na dahilan upang matiyak ang ating likas na kabutihan sa bawat situwasyong ating kinakaharap at upang piliin ang tamang pasiya?

  Mabuting Pagpapasiya (prudence)

  Pagtitimpi (temperance)

  Katatagan ng Loob (fortitude)

  Katarungan (justice)

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q5

  Ano ang pinakadakilang kaloob sa atin ng Diyos?

  Kosensiya

  Posisyon

  Buhay

  Kayamanan

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q6

  Anong uri ng okultismo ang sumusubok na gamitin o kontrolin ang tao, hayop, o halaman, at mga element  sa pamamagitan ng ritwal ng okultismo?

  Panghuhula

  Mahika

  Okultismo

  Espiritismo

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q7

  Anong uri ng okultismo ang sinisikap na malamanang darating na mga pangyayari?

  Espiritismo

  Okultismo

  Mahika

  Panghuhula

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q8

  Anong relihiyon ang kabilang sa tradisyong Chinese at itinuturo ang bersyon ng Golden Rule, "Huwag  mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng ibasa iyo"?

  Confucianismo

  Zoroastrianismo

  Shinto

  Budismo

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q9

  Anong birtud ang nagpapakita ng katapatan sa lahat ng sandali? Nagsasaad ito ng kalagayan ng tao kung  buo, iisa, o kumpleto ang kaniyang pagkatao.

  Pagtingin

  Kakayahan

  Talento

  Integridad

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang kakayahang naidudulot ng integridad sa bawat indibiduwal?

  Kaya ng taong ibahagi ang kaalaman niya sa isang bagay.

  Kaya ng taong gamitin nang wasto ang anumang kapangyarihang ibinigay sa kaniya.

  Kaya ng taong gamitin ang kaniyang isip sa panahong nahihirapan siya.

  Kaya ng taong gamitin ang ilan sa kakayahang ibinigay sa kaniya.

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q11

  Anong isyu ng pag-abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal ang tumutukoy sa sistema ng pagnanakaw o pagbubulsa ng pera? Bahagi ito ng pagbibigay o pagtanggap ng suhol kapalit ng benepisyo.

  Nepotismo

  Embezzlement

  Korapsyon (corruption)

  Graft

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q12

  Anong isyu ng pag-abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal ang tumutukoy sa pagluluklok o pagbibigay ng puwesto sa kamag-anak o kaibigan?

  Korapsyon (corruption)

  Graft

  Nepotismo

  Embezzlement

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q13

  Anong isyu ng pag-abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal ang tumutukoy sa pagkakamal ng salapi; pagluluklok sa posisyon sa pamamagitan ng mali o kaduda-dudang paraan; pagsasamantala upang makakolekta ng bayad; magkaroon ng dagdag na kita, mapirmahan ang kontrata o maisabatas ang ibig mangyari?

  Embezzlement

  Panunuhol o “pagpapadulas”

  Pakikipagsabwatan (kolusyon)

  Graft

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q14

  Anong birtud ang nagpapakita na ang dignidad at sekswalidad ay makatutulong upang maging matibay ang pangangalaga sa kalinisang-puri?

  Paggalang

  Kaalaman

  Pagtingin

  Masusing Pagiisip

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q15

  Anong isyu sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad ang tumutukoy sa siyentipikong paraan kung saan ang sperm cell at egg cell ay pinagsasama sa isang dish upang makabuo ng bagong buhay?

  In-vitro fertilization

  Same-sex marriage

  Pornograpiya

  Prostitusyon

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1

Teachers give this quiz to your class