placeholder image to represent content

CLVE 10: Ikatlong Buwanang Pagsusulit

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP10MK-IIe-7.1
EsP10MK-IId-6.4
EsP10PB-IIId-10.3
EsP10PB-IIIh-12.3
EsP10PB-IIIe-11.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  Anong pananampalataya o relihiyon ang nagsimula sa Israel at ang kanilang pangunahing teksto ay Torah na nagsisilbing bibliya? Sila ay may paniniwalang parating pa lamang ang ikalawang paghuhukom, ang kanilang hinihintay na pagdating ng Mesiyas?

  Kristiyanismo

  Buddhismo

  Islam

  Hudaismo

  60s
  EsP10MK-IIe-7.1
 • Q2

  Anong birtud ang nagpapakita ng pagpapamalas ng isang tao ng kaniyang lubos na kaligayahan at kagustuhang kalingain ang taong mahalaga para sa kaniya?

  Pag-unawa

  Pagbibigay

  Pagmamahal

  Pagmamalasakit

  60s
  EsP10MK-IIe-7.1
 • Q3

  Bilang tao na pinagkalooban ng buhay ng Diyos, anong prinsipyo ang kinakailangang maisabuhay nating lahat?

  Pahalagahan ang Karanasan sa buhay

  Pahalagahan ang buhay

  Pahalagahan ang kaisipan

  Pahalagahan ang kayamanan

  60s
  EsP10MK-IIe-7.1
 • Q4

  Paano mo maipamamalas ang iyong pagmamahal sa iyong kapuwa?

  Sa pamamagitan ng pag-iisip ng personal na kapakanan.

  Sa pamamagitan ng bukal na pag-aalaga at pag-aaruga sa kaniya.

  Sa pamamagitan ng pakikipag-relasyon nang may inaasahang kapalit.

  Sa pamamagitan ng pagtupad ng personal na kagustuhan.

  60s
  EsP10MK-IId-6.4
 • Q5

  Ang mga sumusunod na pangungusap ay ang mga dahilan kung bakit kinakailangan pahalagahan ang buhay maliban sa:

  Tayong lahat ng tao ay may karapatang mabuhay at ito'y nakaugat sa dignidad na tayo ay nilikha ng Diyos na kaniyang kawangis.

  Alagaan ang ating mga katawan at gamitin ang ating buhay sa pagtupad ng ating mga personal na misyon.

  Ito'y personal nating buhay at hindi kailanman madidiktahan ng ibang tao. Maaari mong gawin ang ano man ang nais mong gawin.

  lisa lang ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos.

  60s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q6

  Bakit bininyagan si Jesus kung siya ay malaya sa kasalanan?

  Upang ihayag ang Kanyang naiisip

  Upang ihayag ang Kanyang nararamdaman

  Upang ihayag ang Kaniyang saloobin

  Upang ihayag ang Kanyang pagkakakilanlan

  60s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q7

  Anong pagpapahalaga o values ang nagpapakita sa ibang tao ng pagsunod at kabutihang asal lalo na sa mga nakatatanda at may awtoridad?

  Paggalang

  Pagnilay

  Pag-angkop

  Pagkusa

  60s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q8

  Anong antas ng pamumuno ipinakikita na dito nagkakaroon ng pagpapatuloy sa mga hangarin at misyon ng pangkat?

  Ikalawang Antas

  Ika-apat na Antas

  Ika-apat na Antas

  Unang Antas

  60s
  EsP10PB-IIId-10.3
 • Q9

  Ito ay tumutukoy sa iyong pagiging Pilipino o ang iyong pagkakakilanlan bilang kasapi ng isang partikular na bansa.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  EsP10PB-IIIh-12.3
 • Q10

  Ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa mga angkop na kilos na nagpapamalas ng ating pagmamahal sa bayan maliban sa:

  Pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa lamang.

  Paggalang sa bansa at mga pambansang sagisag.

  Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Makabuluhang paraan.

  Pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan at mga batas ng bansa.

  60s
  EsP10PB-IIIh-12.3
 • Q11

  Anong klasipikasyon ng awtoridad ipinakikita na ang mga pari o pastor ay may kaukulang awtoridad sa kanilang nasasakupang mga kasapi dahil sila ay naatasang maglingkod sa nakararami?

  Awtoridad ng Magulang

  Awtoridad ng Namumuno sa Lipunan

  Awtoridad ng Simbahan

  Awtoridad ng Namumuno sa Paaralan

  60s
  EsP10PB-IIIh-12.3
 • Q12

  Ano ang kahulugan ng Patriotismo?

  Pagmamahal sa buhay

  Pagmamahal sa bayan

  Pagmamahal sa sarili

  Pagmamahal sa tahanan

  60s
  EsP10PB-IIIe-11.1

Teachers give this quiz to your class