Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Sa lahat ng nilikha ng Diyos, walang ibang pinagkalooban ng Isip at kilos-loob kundi ang:

  Tao lamang

  Hayop lamang

  Lahat ng nilalang

  Halaman lamang

  60s
  EsP10MP-Ia-1.1
 • Q2

  Hindi sinasadiya ni Jayson na masira ang cellphone ng kaniyang kaibigan. At dahil alam niyang kailangan ay may gawin siya upang maayos ang gamit ng kaniyang kaibigan, nag-ipon ito ng pera hanggang maging sapat para sa pagpapaayos. Anong bahagi ng pagkatao ang umiral sa ipinakitang situwasyon?

  Kahinahunan

  Konsensiya

  Kagitingan

  Karangalan

  120s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q3

  Ano ang batayan ng konsensiya ng tao sa paggawa ng pasiya o pagsasagawa ng kilos?

  Batas Natural

  Saligang Batas

  Batas Moral

  Batas ng Kalikasan

  60s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q4

  TAMA o MALI: Nagmumula sa pakiramdam o emosyon ang konsensiya ng tao.

  false
  true
  True or False
  60s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q5

  TAMA o MALI: Lahat ng tao ay may konsensiya.

  true
  false
  True or False
  60s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q6

  Dalawang araw na nang inabisuhan ang seksyon nina Alfred na magkakaroon sila ng pagsusulit sa araw na ito, ngunit hindi siya nakapag-aral bago ang takdang oras ng pagsusulit. Ngunit nais nitong maipasa ang pagsusulit. Napaisip ito na para makapasa, maaari siyang mangodigo upang hindi na siya mahirapan pa. Ngunit napaisip muli ito ng malalim dahil alam niya na mali ang mangodigo. Kaya nanindigan siya na hindi niya gagawin ang maling bagay. Anong uri ng konsensiya ang umiral kay Alfred?

  Doubtful Conscience

  Consequent Conscience

  Lax Conscience

  Antecedent Conscience

  300s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q7

  Nakita ni Arthur ang ginamit na sapatos ng kaniyang kaklase ay sapatos ng kaniyang tatay. Kaya tinawag niya ito at kinutiya ang kaklase na walang pambiling sapatos. Pagkatapos nito, nakita niyang sumama ang loob ng kaniyang kaklase kaya napagtanto niya na mali ang nagawa niya. Kinausap niya muli ang kaniyang kaklase at humingi ng tawad. Anong uri ng konsensiya ang umiral kay Arthur?

  Lax Conscience

  Antecedent Conscience

  Doubtful Conscience

  Consequent Conscience

  300s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q8

  Dugtungan: Ang utak ay pisikal at ang isip ay ____________________.

  Bisuwal

  Birtud

  Pisikal

  Espirituwal

  60s
  EsP10MP-Ic-2.2
 • Q9

  Sino ang tanyag o kilalang pilosopo ang nagsabing, "Ang kalayaan ay tumutukoy sa kakayahan ng tao na italaga ang kaniyang sarili tungo sa isang mabuting layunin at magtakda ng mga hakbang  at paraan kung paano niya ito makakamit"?

  San Lorenzo Ruiz

  San Augustine

  Sto. Thomas Aquinas

  San Pedro Calungsod

  120s
  EsP10MP-Id-3.1
 • Q10

  Ano ang kaakibat na tunguhin bilang tungkulin ng kalayaan ng tao?

  Kahinahunan

  Katatagan

  Kasanayan

  Pananagutan

  60s
  EsP10MP-Id-3.1

Teachers give this quiz to your class