Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Anong pagpapahalaga ang nagpapakita ng pagkilala at pagtanggap sa sarili sa tunay na kalagayan o katayuan nito?

  Pride

  Kasanayan

  Entitlement Mentality

  Kababaang-loob

  120s
  EsP8PBIIIa-9.1
 • Q2

  Ang pagiging __________ ay ang pagkilala ng isang tao sa kabutihang ginawa ng kapuwa sa kaniya.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIa-9.1
 • Q3

  Hindi magiging ganap ang __________ ng tao kung hindi niya naibabalik ang pasasalamat sa mga taong nakatulong sa kaniya.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIa-9.1
 • Q4

  Iniisip nila na hindi nila kailangang magpasalamat dahil nararapat lamang nilang tanggapin ang ibinigay sa kanila dahil para talaga sa kanila iyon.

  Kababaang-loob

  Talents

  Entitlement Mentality

  Pagmamalasakit

  120s
  EsP8PBIIIb-9.3
 • Q5

  Mahalagang ibahagi rin ito sa kapuwa lalo na sa mga nangangailangan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PIIg-8.1
 • Q6

  “Ang hindi lumingon sa __________ ay hindi makararating sa paroroonan.”

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIb-1.3
 • Q7

  “Ang __________ sa iyo, huwag mong gawin sa kapuwa mo.”

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIb-1.3
 • Q8

  Siya ang dakilang Pilosopong Intsik na lumikha ng balangkas na nauukol sa limang mahalagang ugnayan na siyang susi sa pagkakaroon ng maayos at matiwasay na lipunan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
  EsP8PIIh-8.3
 • Q9

  Mahalagang salik sa ugnayan ang pagsunod at paggalang sa mga itinalagang __________, likas man o itinalaga ng lipunan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q10

  Ang __________ ay ang pagbibigay ng nararapat na pagkilala at pagpapahalaga sa mga taong nakatatanda at mga taong may awtoridad sa atin.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q11

  Siya ang nagsabing, “Ang anomang bagay na ginawa mo sa iba ay ginawa mo sa akin.”

  Confucius

  Abraham

  Moses

  Jesus

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q12

  Ang paggawa ng mabuti ay pagpapatunay na ang tamang __________ ay isinasapuso.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q13

  Tayo ay pinaaalalahanan na sa kabila ng hindi pagkakaunawaan sa buhay, patuloy na “gumawang mabuti at tulungan ang __________”

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q14

  “Mahalin mo ang iyong __________ tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.”

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q15

  “Ang paggawa ng mabuti sa kapuwa ay ang __________ sa misyon ng bawat tao sa mundo, ang mahalin ang kapuwa tulad ng sa sarili.”

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  EsP8PBIIIc-10.2

Teachers give this quiz to your class