placeholder image to represent content

CLVE 9: 3rd Quarter - Unang Pagsusulit

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9KP-IIIc-9.1
EsP9KP-IIIb-11.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Sa prinsipyo ng katarungang panlipunan, sino ang nagbibigay ng pinakamataas na priyoridad sa pagpasa ng mga batas na nangangalaga at nagpapaunlad ng karapatanng lahat ng tao sa dignidad, bawasan ang panlipunan, ekonomiko, at politikal na hindi pagkakapantay-pantay?

  Brgy. Chairman

  Kongreso

  Presidente

  Konsehal

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tunay na kahulugan ng katarungan?

  Pagkuha at pagtanggap ng mga nararapat sa ibang tao.

  Pagkolekta ng mga mahahalagang kasanayan.

  Pagbibigay sa kapuwa ng nararapat sa kaniya.

  Pagtuklas ng mga impormasyong naaayon sa iyong kapuwa.

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q3

  TAMA o MALI: Ayon kay Dr. Manuel Dy, Jr., ang katarungan ay pagbibigay at hindi isang pagtanggap.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q4

  Bakit natin kinakailangang maging makatarungan sa ating kapuwa?

  Dahil hindi ka lamang tao kundi ikaw rin ay namumuhay sa lipunan ng mga tao.

  Dahil ito ang magbibigay ng kapanatagan sa bawat isa.

  Dahil kaya mong mabuhay sa pamamagitan ng iyong sarili lamang.

  Dahil may kakayahan kang makihalubilo sa ibang tao.

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ano ang minimum na pagpapakita mo ng pagmamahal mo bilang tao?

  Panghihimasok sa buhay ng iba

  Sariling kakayahan

  Pakikipagkapuwa-tao

  Pagpapakalat ng karahasan

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagkilos laban sa diskriminasyon maliban sa:

  Hayaang gawin ng mga makapangyarihan ang lahat ng nais nilang gawin.

  Pag-iwas sa korapsyon

  Pagpapakalat ng kapayapaan sa halip na karahasan

  Ang pagpapababa sa masamang epekto ng climate change sa lahat ng komunidad

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q7

  Sinong kilalang tao ang nagpahayag na ang katarungan ay isang gawi na gumagamit ng kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang indibiduwal?

  Sto. Tomas Aquinas

  San Pedro Calungsod

  Sto. Tomas de Aquino

  San Lorenzo Ruiz

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q8

  TAMA o MALI: Sa pamnamagitan ng pagiging mapagmataas, sinusunod mo ang Likas na Batas Moral.

  TAMA

  MALI

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ano ang isinalaysay ng dating pangulo na si Ramon Magsaysay patungkol sa katarungang panlipunan o social justice?

  Kung sino ang may kakulangan sa buhay, ay dapat mabigyan ng sapat lamang na benepisyo ng batas

  Ano man ang estado sa buhay ay dapat mabigyan ng mas maraming benepisyo ng batas

  Kung sino ang may kakayahan sa buhay, ay dapat mabigyan ng mas maraming benepisyo ng batas

  Kung sino ang may kakulangan sa buhay, ay dapat mabigyan ng mas maraming benepisyong batas.

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ano ang pangunahing prinsipiyo ng katarungan?

  Paggalang sa personal na pananaw

  Pagtupad sa personal na kagustuhan

  Paggalang sa karapatan ng iba

  Pag-iwas sa korapsyon

  60s
  EsP9KP-IIIc-9.1
  Edit
  Delete
 • Q11

  Sinong manunulat ang nagsabing, “Ang pinakamagandang regalong naibibigay ng buhay ay ang magkaroon ng pagkakataong magsumikap na gawin ang isang trabahong karapat-dapat”?

  Bakare Moses

  Jose Rizal

  Roosevelt

  Franken

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q12

  Sa prinsipiyo ng kagalingan, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan at talento. Anong tugon ang inaasahan sa bawat taong nabubuhay sa mundong ito?

  Gamitin ang talento sa personal na kagustuhan

  Tanungin ang Diyos kung kailan ka aasenso

  Humingi pa ng karagdagang biyaya

  Magpasalamat sa Diyos

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q13

  Anong paraan o kahalagahan ang kailangan ng tao upang magkaroon ng de-kalidad na gawain o produktong hinahangaan ng marami?

  Karangyaan

  Kagalingan

  Kayamanan

  Kagustuhan

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q14

  Saan nag-uumpisang malinang ang kagalingan o excellence ng tao?

  Tahanan

  Trabaho

  Simbahan

  Paaralan

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q15

  Sinong pilisopo ang nagsabing, “Tayo ay kung ang paulit-ulit nating ginagawa. Kung gayon, ang kagalingan ay hindi isang kilos, kundi isang gawi”?

  Plato

  Socrates

  Aristotle

  Rene Descartes 

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q16

  Anong prinsipiyo ang ibinahagi ni Bakare Moses patungkol sa pagkakaroon ng kagalingan?

  Ito’y produkto ng pagsisikap, pagtitiyaga, pagtitiis, at hindi natitinag na hangaring isagawa ang binabalak gawin, na kapag nakita ito ay maaaring igalang, hangaan,at gawing inspirasyon ng iba.

  Ito’y bunga ng paglalahad ng iyong saloobin at pagbabahagi ng iyong karanasan sa buhay.

  Ito’y produkto ng pakikipag-usap, talakayan, at higit sa lahat ay pakikipag-ugnayan sa mga taong mahal mo sa buhay.

  Ito’y bunga ng karunungan, katalinuhan, at kasanayan sa mga bagay na iyong minimithi at inaasam-asam.

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q17

  Sinong manunulat ang nagsabi na ang pagiging malikhain ay ang “kakayahang makabuo o makakilala ng mga ideya, alternatibo o posibilidad na maaaring magamit sa paghahanap ng sagot sa mga suliranin, pakikipag-ugnayan sa iba, pag-aaliw sa sarili at iba pa”?

  Plato

  Aristotle

  Bakare Moses

  Franken

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa mga taong may pagkamalikhain maliban sa:

  Ang kanilang karanasan sa mundo ay bago at orihinal. Ang persepsyon ay sariwa, ang paghatol ay may katalinuhan, na maaaring makatuklas ng mahalagang bagay na sila lang ang may alam.

  Sinisiguradong naipatutupad ang kaniyang personal na plano ayon sa sariling kaalaman at paniniwala na nakatutulong sa kaniya upang makapagdesisyon.

  Nagpapahayag ng kakaibang kaisipan, na nakaaakit at nakagigising.

  Malikhaing binabago ang ating kultura sa mahalagang bagay. Ang kanilang naabot ay naisapubliko.

  120s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q19

  Anong pagpapahalaga o katangian ng tao ang kinakailangan niya sa pagtatakda ng gawain?

  Kahusayan at karangalan

  Katapatan at pagdududa

  Karangalan at karunungan

  Kahusayan at katapatan

  120s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete
 • Q20

  Kumpletuhin ang pangungusap: “Anumang bagay na iniisip ng tao na kaya niyang likhain, hayaang ang _____ at _____ ay maging impluwensiya sa pagbuo nito.”

  Puso – isipan

  Puso – karanasan

  Puso – kadalisayan

  Puso – kalooban

  60s
  EsP9KP-IIIb-11.4
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class