placeholder image to represent content

CLVE 9: Ika-apat na Buwanang Pagsusulit

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9PK-IVb-13.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Anong birtud ang naipamamalas ng isang indibidwal upang malagpasan ang mga pagsubok sa buhay?

  Katatagan ng pangangatawan

  Katatagan ng loob

  Katatagan ng opinion

  Katatagan ng kaisipan

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay ang halimbawa ng mga importanteng bagay sa pagpaplano ng kurso base sa iyong interes, maliban sa:

  Pagtulong sa kapuwa

  Pagsali sa mga palaro

  Pagbebenta ng mga kagamitan

  Paghihintay na matapos ang oras

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q3

  Anong kurso o track ang para sa mga mag-aaral na may layuning makapagtrabaho pagkatapos ng sekondaryang edukasyon? Sila ay ang mga mag-aaral na walang planong tumungtong ng kolehiyo.

  Sining at Disenyo

  Akademiko

  Teknikal-Bokasyonal

  Pampalakasan

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q4

  Kanino pinatutungkulan ni Jesus ang kaniyang sinabi na, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo"?

  Kapit-bahay

  Kapatid

  Alagad

  Pamilya

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q5

  Anong birtud ang nagpapamalas ng pagiging kalmado sa iba’t ibang sitwasyon na nararanasan ng isang indibiduwal?

  Paglilimos

  Pagkabahaginan

  Pagkakapantay-pantay

  Pagkamahinahon

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4

Teachers give this quiz to your class