placeholder image to represent content

CLVE 9: Ika-apat na Buwanang Pagsusulit

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9PK-IVb-13.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Anong birtud ang naipamamalas ng isang indibidwal upang malagpasan ang mga pagsubok sa buhay?

  Katatagan ng pangangatawan

  Katatagan ng loob

  Katatagan ng opinion

  Katatagan ng kaisipan

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay ang halimbawa ng mga importanteng bagay sa pagpaplano ng kurso base sa iyong interes, maliban sa:

  Pagtulong sa kapuwa

  Pagsali sa mga palaro

  Pagbebenta ng mga kagamitan

  Paghihintay na matapos ang oras

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q3

  Anong kurso o track ang para sa mga mag-aaral na may layuning makapagtrabaho pagkatapos ng sekondaryang edukasyon? Sila ay ang mga mag-aaral na walang planong tumungtong ng kolehiyo.

  Sining at Disenyo

  Akademiko

  Teknikal-Bokasyonal

  Pampalakasan

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q4

  Kanino pinatutungkulan ni Jesus ang kaniyang sinabi na, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo"?

  Kapit-bahay

  Kapatid

  Alagad

  Pamilya

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q5

  Anong birtud ang nagpapamalas ng pagiging kalmado sa iba’t ibang sitwasyon na nararanasan ng isang indibiduwal?

  Paglilimos

  Pagkabahaginan

  Pagkakapantay-pantay

  Pagkamahinahon

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q6

  Ano ang kahulugan ng bokasyon na nagmula sa salitang Latin na 'vocare'?

  Pag-angkin

  Pagtingin

  Pagparito

  Pagtawag

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q7

  Ayon kay Rick Warren, ang bawat tao ay may limang layunin. Anong layunin ng tao ang tumutukoy sa pananaw na ang tao ay nilalang upang makisama sa ibang nilalang?

  Pagsamba

  Alagad

  Pagsasama

  Ministeryo

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q8

  Anong layunin ng tao ang tumutukoy sa pagtawag ukol sa kaniyang layunin sa buhay? Maaari din itong tawaging bokasyon kung saan ang isang indibiduwal ay pinaniniwalaang tinatawag sa isang mahalagang layunin sa buhay.

  Ministeryo

  Alagad

  Pagsasama

  Pagsamba

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q9

  Ano itong katangian ang nagpapakita ng pagtitiyaga at kasipagan sa ibinigay na responsibilidad?

  Pagsisikap sa trabaho

  Pagliban sa trabaho

  Paghahanap ng trabaho

  Pagpapahinga sa trabaho

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q10

  Anong birtud ang kinakailangang ipamalas ng mga manggagawa para sa ika-uunlad ng bawat indibiduwal at pangkabuuang lipunan?

  Paggunita

  Katamaran

  Pag-alala

  Kasipagan

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q11

  Ano ang nangungunang in-demand na trabaho sa bansa na kailangan para sa kalusugan at katiwasayan ng buhay ng mamamayan?

  Accountant

  Inhinyero

  Agriculturist

  Doktor

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q12

  Ito rin ay may mataas na demand sa lokal at global na organisasyon. Ito ay maaaring pumasok sa real estate, agribusiness, manufacturing, mining, utilities, construction at iba pa.

  Inhinyero

  Doktor

  Agriculturist

  Accountant

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q13

  Anong trabaho ang karaniwang kinukuha sa mga kompanya na may kinalaman sa negosyo?

  Doktor

  Agriculturist

  Accountant

  Inhinyero

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q14

  Anong birtud ang nagpapakita ng pagharap sa mga hamon at pagsubok sa iyong pagkatao?

  Katatagan ng Pagtingin

  Katatagan ng Katawan

  Katatagan ng Loob

  Katatagan ng Isip

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q15

  Anong pagpapahalaga ang tumutukoy sa kakayahang magsalita, mag-isip, at kumilos ng walang takot?

  Magkaroon ng trabaho o negosyo

  Para sa masaya at matatag na buhay

  Gawing realidad ang mga pangarap

  Maging Malaya

  60s
  EsP9PK-IVb-13.4

Teachers give this quiz to your class