placeholder image to represent content

CLVE 9: Ika-apat na Markahan - Ikalawang Pagsusulit

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9PK-IVa-13.2
EsP9PK-IVb-13.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay isang katangian na nagpapakita ng pagtitiyaga at kasipagan sa ibinigay na responsibilidad.

  Pagpapahinga sa trabaho

  Pagliban sa trabaho

  Paghahanap ng trabaho

  Pagsisikap sa trabaho

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q2

  Ito ay kagawaran ng gobiyerno na naglalayong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at empleyado.

  DOH

  DOLE

  DSWD

  NAMFREL

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q3

  Anong birtud ang kinakailangang ipamalas ng mga manggagawa para sa ika-uunlad ng bawat indibiduwal at pangkabuuang lipunan?

  Paggunita

  Kasipagan

  Katamaran

  Pag-alala

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q4

  Ito ang nangunguna sa in-demand na trabaho sa bansa sapagkat kailangan ito para sa kalusugan at katiwasayan ng buhay ng mamamayan.

  Agriculturist

  Inhinyero

  Accountant

  Doktor

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q5

  Ito rin ay may mataas na demand sa lokal at global na organisasyon. Ito ay maaaring pumasok sa real estate, agribusiness, manufacturing, mining, utilities, construction at iba pa.

  Agriculturist

  Inhinyero

  Accountant

  Doktor

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q6

  Ang trabahong ito ay karaniwang kiukuha sa mga kompanya na may kinalaman sa negosyo.

  Inhinyero

  Doktor

  Agriculturist

  Accountant

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q7

  Isa din sa kailangang trabaho sa Pilipinas at iba pang bansa, sapagkat ito ay naglalayong iangat ang produksyon ng pagkain sa bansa.

  Accountant

  Agriculturist

  Doktor

  Inhinyero

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q8

  Sila ang eksperto sa paggawa ng software sa computer. Ang kursong teknikal-bokasyonal: Information Technology Strand and pinakamagandang kursong maaaring kunin ng mga mag-aaral na may interes dito.

  Computer Programmers

  Electrician

  Accountant

  Guro

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q9

  Isa din sa kinakailangang trabaho dahil sa pagdagdag ng senior high school sa Pilipinas at kasabay ng paglobo ng populasyon sa bansa, kinakailangan ding dagdagan ang magtuturo sa mga kabataan.

  Computer Programmers

  Guro

  Accountant

  Electrician

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q10

  Ito ay isa sa may mataas na demand sa lokal at global na gawain. Ito ay karaniwang tinatanggap sa mga kompanya ng telepono, enerhiya, at konstruksyon.

  Accountant

  Guro

  Computer Programmers

  Electrician

  45s
  EsP9PK-IVa-13.2
 • Q11

  Anong birtud ang nagpapakita ng pagharap sa mga hamon at pagsubok sa iyong pagkatao?

  Katatagan ng Pagtingin

  Katatagan ng Loob

  Katatagan ng Isip

  Katatagan ng Katawan

  45s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q12

  Unang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral. Ito ang pundasyon ng iyong magandang trabaho at kinabukasan.

  Gawing realidad ang mga pangarap

  Para sa masaya at matatag na buhay

  Maging malaya

  Magkaroon ng trabaho o negosyo

  45s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q13

  Ang pagkakaroon ng nito ay makatutulong sa pagkakaroon ng sapat na kakayahan upang magkaroon ng magandang buhay.

  Gawing realidad ang mga pangarap

  Magkaroon ng trabaho o negosyo

  Maging malaya

  Para sa masaya at matatag na buhay

  45s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q14

  Ito ay ang kakayahang magsalita, mag-isip, at kumilos ng walang takot.

  Magkaroon ng trabaho o negosyo

  Gawing realidad ang mga pangarap

  Maging malaya

  Para sa masaya at matatag na buhay

  45s
  EsP9PK-IVb-13.4
 • Q15

  Ito ay isang susi upang makamit ang mga pangarap sa buhay. Nalilinang ang kaniyang kakayahan upang maging totoo ang mga pangarap.

  Magkaroon ng trabaho o negosyo

  Gawing realidad ang mga pangarap

  Para sa masaya at matatag na buhay

  Maging malaya

  45s
  EsP9PK-IVb-13.4

Teachers give this quiz to your class