placeholder image to represent content

Complex Question Types

Quiz by Elena Sison

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 11 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6PB-IVg-20
F6VC-IIe-13
F6WG-IVb-i-10
F6EP-IVg-6
F6PT-IVb-j-14
F6PB-Ig-8
F6PB-Ib-5.4
F6PB-If-3.2.1
F6PD-IIIh-1-6
F6EP-Ib-d-6
F6PN-Ij-28

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1

  Maraming nakukuhang impormasyon sa tsart, graph, mapa, pictograph.

  boolean://true

  30s
  F6PB-IVg-20
 • Q2

  Sa paggawa ng maikling pelikula, ang pinakamahalagang elemento lamang ay tauhan.

  Mali

  Tama

  30s
  F6VC-IIe-13
 • Q3

  Ayusin ang tamang pagkakasunod-sunod ng bahagi ng pananalita

  jumble://Pangngalan, Panghalip, Pandiwa, Pang-uri, Pang-abay

  30s
  F6WG-IVb-i-10
 • Q4

  Ito ay ginagamit sa kalipunan, sakop, o saklaw ng kaalaman ng tao bilang batayan sa pagkuha ng impormasyon.

  scrambled://SANGGUNIAN

  30s
  F6EP-IVg-6
 • Q5

  Aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika, at iba pa.

  Atlas

  Diksyonaryo

  Mapa

  Almanac

  30s
  F6EP-IVg-6
 • Q6

  Pagtapat-tapatin ang salita ayon sa ekspresyon nito:

  linking://masaya|#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/11aa38feed343e2ffbbbf2fa21ed3c482e6c5ef4.jpg: malungkot|#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/42bcb28fc212f67c3591d79bd75eee2dac5cd025.jpg: galit|#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/cf30853352a20dc7e126e0b456f25c289a18460c.jpg: napahiya|#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/c96d2a8c0a9539e817251a0c224b7952c0be1eb1.jpg

  30s
  F6PT-IVb-j-14
 • Q7

  Suriin ang mga larawan. Pagsama-samahin ang mga ito ayon sa pagkakaugnay ng bawat isa:

  sorting://matamis|#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/df9f9f7977e461fef98996e4751f19b1245430c4.jpg,#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/e38831d4105da695c4cd95b1773e3fa06a3047dc.jpg,#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/f5ac72262e1aeeac5fffa213d4e003a83ab618f9.JPG: maalat|#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/fd29a246b73547cb43c6a25b33f116987697dd5a.jpg,#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/e75a7b5e674752e637f45edc8ed4258581fe45b3.jpg,#6f9a7db7-6aee-412e-af75-08fa4db6ee68/question/9521b304cc90223d2d6b09f92817bcd1d629f2b7.jpg

  30s
  F6PT-IVb-j-14
 • Q8

  Ibigay ang angkop na pamagat ng napakinggang talata.

  freetext://Ang Pilipino: Likas na Malikhain

  60s
  F6PB-Ig-8
 • Q9

  Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa pabula

  ordering://Inabutan ng gutom ang lobo sa kagubatan|1:Nakakita siya ng puno ng ubas na hitik na hitik sa bunga|2:Nasabi ng lobo sa sarili na masuwerte siya sa nakitang puno ng ubas|3:Lumundag nang lumundag ang lobo ngunit wala siyang nakuha|4:Sinabi na lamang ng lobo na maasim naman ang bunga ng ubas|5

  30s
  F6PB-Ib-5.4
 • Q10

  videoq:u1ECjxdD8ns: 0:40 //Bakit tutungo ang kanilang Nanay sa kabilang bayan?

  maglalaba

  mamamasyal

  magtatanim

  magtatrabaho sa mayamang pamilya

  60s
  F6PB-If-3.2.1
 • Q11

  Ibigay ang elemento ng pelikula

  freetextm://kaisipan: tema: tauhan: tagpuan: layunin: pagpapahalaga

  30s
  F6PD-IIIh-1-6
 • Q12

  Teknolohiyang maaaring pagkunan ng impormasyon gamit ang kompyuter, tablet o piling telepono.

  freetext://Internet

  30s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q13

  Pangkatin ang mga salita ayon sa kanilang uri o pagkakaugnay

  sorting://kagamitang pampaaralan|lapis, aklat, papel: kagamitang pambahay|kama, upuan, mesa

  30s
  F6PT-IVb-j-14
 • Q14

  Ibigay ang kahulugan ng mga sawikain

  linking://boses palaka|sintonado: anak pawis|mahirap: kinain ng abo|nasunog

  30s
  F6PN-Ij-28

Teachers give this quiz to your class